meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 ÖFK Nyheter
 
Välkommen till ÖFK Nyheter. Detta är en webbplats speciellt för alla som gillar ÖFK men även för andra intresserade. Avsikten med sidan är att den skall ha ett lättillgängligt och aktivt debattforum samt att Du bl a skall kunna läsa matchreferat, spelarinformation och intervjuer.
 
Senaste Matchen   Nästa Match
IFK Göteborg Östersunds FK
7 1

Läs mer... Läs mer...
 
GIF Sundsvall ÖFK

2020-01-25 16:00
Idrottsparken
 

 ÖVERKLAGAN HAR INGIVITS
av Haldo Jonsson
Publicerad 4 Dec 2019 - 09:31 Uppdaterad 4 Dec 2019 - 11:31

ÖFK har nu överklagat Licensnämndens beslut till Överklagandennämnden om att ÖFK skall flyttas ner till Superettan

Vi hoppas på att det blir ett mera objektivt beslut i överklagandenämnden som inte har några bindningar till fotbollen. Det måste man måste trots allt anse att Licensensnämnden dock har.


ÖFK har fått godkänt på alla ekonomiska krav som Licensnämnden ställer. Det är ÖFK:s ekonomiska planering för hela nästa säsong som licensnämnden anser inte håller. Frågan är vilka parametrar Licensnämnden har i den bedömningen, eller om det är endast subjektiva åsikter. Hur än det är så måste det vara svårt att se in i en hel säsong utan att subjektiva åsikter blir ledande. Om det föreligger en minsta tvekan i bedömningen måste ÖFK frias. Det är den principen som gäller i domstolar.


Detta skrev fotbollz.se för en tid sedan:


ÖFK kommer att överklaga licensnämnden beslut till överklagandemänden. Möjligheten att få gehör hos dem är större

Att döma brott - eller civilmål är en grannlaga uppgift. Det krävs ett noggrant penetrerande av bevismaterialet. Fällande domar i våra domstolar ska vila på säkra grunder, ”bortom varje rimligt tvivel". Det får inte finnas minsta tänkbara tvivel om att han domen skall vara felaktig. Vid minsta tvivel skall ingen dömas. Vilka premisser licensnämnden dömer efer framgår inte, men de borde vara höga.

I licensnämnden krävs inte att någon av ledamöterna har domarvärv, alltså erfarenhet av att döma i mål. Av nämndens ledamöter, som alla ska vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen, ska två
ha ekonomisk och två juridisk sakkunskap. Ordföranden ska ha föreningserfarenhet och besitta
ekonomisk sakkunskap.

I överklagandenämnden är kraven högre. Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sju övriga ledamöter.
Ordföranden och vice ordföranden ska ha erfarenhet av domarvärv. Två av de övriga
ledamöterna ska ha ekonomisk sakkunskap (ekonomiskt sakkunniga); varav minst en ska vara,
eller ha varit, auktoriserad revisor.

Att både ordföranden och vice ordföranden ska ha domarvärv det för med sig en trygghet för den som skall ska tas upp till prövning, i detta fall ÖFK. Det är jurister som har vana av att döma och har förmåga att väga argument mot varandra. Det är en trygghet för att ett ärende skall bli rätt bedömt.

Det krävs mycket på fötterna om man ska utesluta ett lag, i detta fall ÖFK ur allsvenskan. Att med säkerhet kunna bedöma ÖFK:s ekonomi flera månader framåt måste nästan vara svårt för att inte säga omöjligt. Besluten kommer till stor del att grundas på subjektiva bedömningar.

I överklagandenämnden kommer domen att till större utsträckning vila på vad motparterna licensnämnden och ÖFK lägger fram i sina äskanden och argument, eftersom det finns domarkunskap i den nämnden. Det finns även hos dem ett strörre försiktighetsmått i dömandet. Den subjektiva värderingen blir mindrebetydelsefull och beslutet (domen) kommer närmare fakta.

Det finns dessutom anledning att tro att överklagningsnämnden inte påverkas något av utomståendes åsikter.

Licensanämnden:
Richard Johnsson, Bjärred (ordf)
Odd Swarting, Stockholm (vice ordf)
Fredrik von Bothmer, Stockholm
Josefine Fors, Huddinge
Birger Jonsson, Västerås
Eva von Schéele-Frid, Gävle
Linda Wrenne, Ronneby
Kjell Sahlström (sekr)

50 § Licensnämnden
Licensnämnden utgörs av ordförande och sex övriga ledamöter, ska som första instans
handlägga och besluta i ärenden enligt dels Förbundets reglemente för elitlicensen, dels
UEFA:s klubblicens. Nämnden ska därutöver handlägga ärenden om IdrottsAB enligt 21 § samt
ärenden om misstänkta ekonomiska oegentligheter inom fotbollens idrottsliga verksamhet och i
förekommande fall göra anmälan till vederbörande disciplinorgan.
Nämnden utser vice ordförande inom sig.
Av nämndens ledamöter, som alla ska vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen, ska två
ha ekonomisk och två juridisk sakkunskap. Ordföranden ska ha föreningserfarenhet och besitta
ekonomisk sakkunskap. Förbundsstyrelsen fastställer reglemente rörande licensnämnden.
Part som är missnöjd med Licensnämndens beslut beträffande Förbundets elitlicens eller
UEFA:s klubblicens får, inom två veckor från dagen för Licensnämndens beslut, överklagas hos
Överklagandenämnden.

51 § Överklagandenämnden
Överklagandenämnden prövar överklagande av Licensnämndens beslut, Tävlingskommitténs
beslut i tävlings- och föreningsärenden samt Disciplinnämndens beslut i tävlingsbestraffningsärenden.
Överklagandenämnden utgörs av ordförande, vice ordförande och sju övriga ledamöter.
Ordföranden och vice ordföranden ska ha erfarenhet av domarvärv. Två av de övriga
ledamöterna ska ha ekonomisk sakkunskap (ekonomiskt sakkunniga); varav minst en ska vara,
eller ha varit, auktoriserad revisor. De ekonomiskt sakkunniga deltar endast när
Överklagandenämnden prövar överklagande av Licensnämndens beslut.
Minst fyra av Överklagandenämndens ledamöter ska delta när beslut fattas. När
Överklagandenämnden prövar överklagande av Licensnämndens beslut ska minst en
ekonomiskt sakkunnig delta.

Beslut om avvisning av ärende och prövningstillstånd får fattas av ordförande eller vice
ordförande samt en annan ledamot. Beslut om avskrivning av ärende får fattas av ordförande
eller vice ordförande ensam. Vid omröstning ska, vid lika röstetal, ordföranden ha utslagsröst.
Med undantag för prövning av överklagande av Licensnämndens beslut, krävs
prövningstillstånd för att Överklagandenämnden ska ta upp ett ärende till prövning.
Prövningstillstånd får meddelas endast om det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att
ärendet prövas, eller om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det
förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller
utan stöd i gällande regler och bestämmelser. När prövningstillstånd inte meddelas ska det
överklagade beslutet stå fast. En upplysning om detta ska tas in i Överklagandenämndens
beslut.
Fråga om inhibition avgörs av ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot.
Överklagandenämndens beslut får, inom två veckor från dagen för nämndens beslut,
överklagas hos Riksidrottsnämnden. Överklagandenämndens beslut i ärenden rörande UEFA:s
klubblicens får dock inte överklagas 
1 Kommentar:
Gäst: Ny skrev | 4 Dec 2019 - 20:25
Snarare uppmanar...
5
 
Sök på fotbollz.se
   
  Ola Toivonen kom in och avgjorde mot Brwa Nouris Bali United  
  av Haldo Jonsson | Igår - 20:22  
 

Bali United förlorade kvalmatchen till Champion League mot Melbourne Victory

 
  Läs mer...  
 


 
  Stort engagemang och stark inställning  
  av Haldo Jonsson | Igår - 09:51  
 

 
  Läs mer...  
 


 
  Brwa Nouri spelar idag i Australien.  
  av Haldo Jonsson | Igår - 09:41  
 


Det är stora äventyr som Brwa Nouri (bilden) får uppleva sedan han kom till Bali. I dag är spelar han i Australien och får i match kanske möta svensken Ola Toivonen. Världen är liten.

 
  Läs mer...  
 


 
  Att värva spelare kan vara mycket snårigt  
  av Haldo Jonsson | 20 Jan 2020 - 20:41  
 

Apropå ÖFK:s spelare som inte hade tillstånden klara. Har man otur kan värvningarna från ett icke EU-land bli en segdragen och jobbig historia. Vissa länder är svårare att göra med.

 
  Läs mer...  
     
 
Nyhetsarkiv
20 Jan 2020 - 11:10 ÖFK:s lagbygge för 2020
19 Jan 2020 - 21:45 Fotbollen i Sverige har börjat rulla
19 Jan 2020 - 17:46 'En dröm - det är en idol'
19 Jan 2020 - 12:19 Kungamöte?
17 Jan 2020 - 23:03 Noa Sonko Sundberg vill visa sin snabbhet 2020: 'Är topp-8 i
17 Jan 2020 - 22:50 Storsatsning på ÖFK från lokalt företag
17 Jan 2020 - 10:25 Dplay sänder GIF Sundsvall - ÖFK den 25 januari
17 Jan 2020 - 08:18 'Kommande säsong' - Krönika av Miguel Exposito
16 Jan 2020 - 22:39 Det ser bra ut
16 Jan 2020 - 18:39 En avspänd Ian Burcnall
16 Jan 2020 - 14:04 Patrick Kpozo lånas ut
14 Jan 2020 - 11:01 Aly Keita kvar i ÖFK
14 Jan 2020 - 07:45 Talangen Malcolm Stolt testar hos ÖFK
13 Jan 2020 - 20:21 32.45 km/timmen på en fotbollsplan
13 Jan 2020 - 17:46 Ny spelare provtränar med ÖFK
13 Jan 2020 - 11:29 Även CMore sänder träningsmatcher
13 Jan 2020 - 09:41 Kommer ni ihåg Smajl Suljevic i ÖFK och Gregg Berhalter i Ha
12 Jan 2020 - 16:36 Ken Sema kommer mer och mer
11 Jan 2020 - 22:38 Även träningsmatcher
11 Jan 2020 - 18:45 ÖFK har nått målet - 20 miljoner i hamn
 
 
 
Herrar
av: Rolighetsministern | 13 Jan 2020 - 15:16
Det går ett envist ryckte på stan a