meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 ÖFK Nyheter
 
Välkommen till ÖFK Nyheter. Detta är en webbplats speciellt för alla som gillar ÖFK men även för andra intresserade. Avsikten med sidan är att den skall ha ett lättillgängligt och aktivt debattforum samt att Du bl a skall kunna läsa matchreferat, spelarinformation och intervjuer.
 
Senaste Matchen   Nästa Match
BK Häcken ÖFK
2 0

Läs mer... Läs mer...
 
Hammarbys IF ÖFK

2020-06-14 17:30
Tele 2 Arena
 

 EXPERTEN SÅGAR ÖSTERSUNDSBESLUTET: - 'JÄTTEKONSTIGT'
av Haldo Jonsson
Publicerad 26 Nov 2019 - 23:20 Uppdaterad 26 Nov 2019 - 23:28

Östersund hade ett positivt eget kapital vid årsskiftet, inga obetalda skulder per sista augusti men föll på att licensnämnden menar att ÖFK ”inte uppfyller elitlicenskriteriet ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under hela nästkommande år”.

– Jag tycker inte att man ska jobba med subjektiva bedömningar överhuvud taget. Då har man inte alla framtidsscenarier klart för sig. Vi har lärt oss att det svänger otroligt snabbt i fotboll. Det blir ett godtyckligt beslut.

Östersund får inte elitlicens för att spela i allsvenskan 2020. I stället ska de spela i superettan.

Ologiskt menar Kristof Vogel som driver bloggen ”Osynliga handen”.

– Det blir jättekonstigt. Förutsättningarna för Östersund att klara sig ekonomiskt i superettan är ju ännu sämre, säger Vogel


Svenska Fotbollförbundets Licensnämd satte ner foten rejält i de ekonomiska turerna kring Östersunds Fotbollsklubb under tisdagen.

När ÖFK (konkret Östersunds FK Elitfotboll AB) inte beviljades elitlicens tvångsdegraderas klubben från allsvenskan till

Normalt sett krävs det även beviljad elitlicens för att spela i superettan.

– Det är jättekonstigt och ologiskt att man inte godkänns för allsvenskan men för superettan. Man flyttar problemet ett steg, säger Kristof Vogel en av Sveriges ledande kring fotbollsekonomi via bloggen ”Osynliga handen” till Sportbladet


– Om Östersund inte anses klara sin verksamhet i allsvenskan 2020 så lär ju deras förutsättningar att klara den i superettan vara betydligt sämre.

Större gap mellan serierna
Under 2020 ökar det ekonomiska gapet mellan allsvenskan och superettan ytterligare när de allsvenska klubbarna får 10–15 miljoner kronor extra via det nya TV-avtalet.

Vad innebär det här beslutet kring Östersund för elitlicensen?


– Man utsätter elitlicensen för en risk. Det finns en stor risk att Östersund inte kommer klara av driften under 2020, att deras resultat behöver strykas någon gång under nästa år, mitt under säsongen – om de inte går i konkurs innan seriestarten.


Är det en miss i utformningen av regelverket?

– Ja, i det här fallet är det en konstig konsekvens att man vill skydda allsvenskan från risken att ett lags resultat kan behöva strykas mitt under säsongen. Nu hamnar problemet i en annan series knä – som har samma kontrollinstans.

– Men det är så elitlicensen är konstruerad och det är ingen annan förening som har ifrågasatt det på förbundsmötena. Det får svensk fotboll leva med. ”Det är demokratiskt fattade beslut” som Lars-Åke Lagrell skulle uttrycka det, säger Vogel.

”Osynliga handen” tycker även att bedömningsgrunden för elitlicens i det här fallet är fel.


Fel med subjektiv bedömning
Östersund hade ett positivt eget kapital vid årsskiftet, inga obetalda skulder per sista augusti men föll på att licensnämnden menar att ÖFK ”inte uppfyller elitlicenskriteriet ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under hela nästkommande år”.

– Jag tycker inte att man ska jobba med subjektiva bedömningar överhuvud taget. Då har man inte alla framtidsscenarier klart för sig. Vi har lärt oss att det svänger otroligt snabbt i fotboll. Det blir ett godtyckligt beslut.

Var det fel att dra in elitlicensen?

– Östersund har inte fallerat på de hårda kriterierna, men jag kan inte säga att licensnämndens bedömning är fel. Jag får intrycket av att de hoppades kunna fälla Östersund för att inte skada sitt eget, licensnämndens, rykte, säger Kristof Vogel.

Östersund kommer överklaga beslutet om indragen elitlicens till Svenska Fotbollförbundets Överklagandenämnd. Kvarstår beslutet där kan ÖFK överklaga till högsta instans, Riksidrottsnämnden (RIN).

Till RIN krävs dock att ett prövningstillstånd beviljas – att prövningen kan få betydelse för den fortsatta regeltillämpningen eller för att ett formellt fel har begåtts.

Sportbladet har sökt Licensnämndens ordförande Richard Johnsson.

 
 
24 Kommentarer:
Gäst: Karl Johansson skrev | 29 Nov 2019 - 13:01
Det blandas lite friskt med begrepp och dessutom tolkningar av dem. Vill man navigera bland dem, så kan man ta som startpunkt det faktum att det, utifrån regelverket, inte finns några invändningar avseende uppfyllandet av de ekonomiska kriterierna för 2019.

En delförklaring är att det enbart är vissa typer av skulder som inte får vara förfallna, alternativt i vissa fall förfallna och uppgå till betydande belopp (vilket i här fallet har bestämts uppgå minst två prisbasbelopp). Således får man naturligtvis ha skulder som ännu inte förfallit, och man får alltså också ha skulder som förfallit så länge de inte är den typ av skulder som preciserats.

De förfallna skulder som inte är godtagbara är lite översiktligt presenterat: löneskulder (till en lång radda precist utpekade tjänster och positioner i föreningen, dock inte alla, inklusive tjänstepension), skatt och arbetsgivaravgifter, betydande skuld till Svff eller någon betydande skuld till annan medlemsförening samt utländska klubbar avseende spelarövergång.

Detta gäller dock specifikt för hur läget var per den 31 augusti och att skulden inte anses som tvistig. Därmed kan föreningen alltså ha skulder till leverantörer och kommun och vem det nu än månne vara, oavsett om de är förfallna eller inte, utan att det ska påverka bedömningen för 2019. Stora skulder, och naturligtvis redan förfallna sådana, kommer dock naturligtvis att påverka bedömningen av möjligheten att klara av 2020, så av enbart den anledningen, allt annat utelämnat, är det naturligtvis bra att ha koll kontroll på skuldsidan och försöka undvika förfallna utestående skulder.

Den springande punkten är om den finansiella förmågan och uthålligheten för att klara av hela säsongen 2020 bedöms finnas. Det är alltså enbart ett prognostiserande (eller om man så vill sannolikhetskalkylerande) utifrån de fakta som presenteras. Dessa fakta löper naturligtvis risken att tolkas olika hos avsändare och mottagare beroende på grad av hopp och särskådande. Det ligger liksom i sakens natur. Det går ju egentligen inte att säga vem som hade rätt förrän säsongen har spelats, ungefär som man inte kan bedöma om morgondagens väderprognos verkligen prickade rätt förrän morgondagen och dess väder har dragit förbi.
Frågan är om det ens finns någon form av måttstock för exakt hur stor risken ska vara, för nu är det ju inte mer preciserat än att Licensnämnden kan komma till slutsatsen att föreningens bedömningar är uppenbart orealistiska. Det ska väl vara ganska bra underbyggt för att kunna komma fram till att en bedömning ör uppenbart orealistisk kan jag tycka. Men utan insyn i planer och prognoser är det ju överhuvudtaget helt omöjligt att ha någon egen ”subjektiv” uppfattning om sakfrågan.
Samtidigt kan man ju också fråga sig varför man begär ett intyg från styrelsen på att verksamheten med säkerhet går att driva vidare också nästa säsong (att ”klubben inte saknar ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten under hela nästkommande år”), om man sedan ska skärskåda det intygets underbyggande från sitt eget perspektiv. Det förfelar väl egentligen själva grundtanken med ett intyg? Det borde ju uppenbarligen ha formulerats på ett bättre sätt, för om underlaget till intyget ska granskas så är man ju i någon mån misstänkliggjord redan från början? Men det är kanske en mer framåtriktad fråga, för nu finns ju de facto regeln med dock sin formulering och man måste därmed förhålla sig till den.

För den som dock vill grunna själv på den åttonde punkten (som alltså är den som inte gått igenom i ÖFK:s fall), vilka dess implikationer kan vara och dra sina egna slutsatser utifrån den, så saxar nedan in den del som gäller den punkten från Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier.

”5.6 Senast den 1 oktober ska det av styrelsen undertecknade intyg, avseende föreningens ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år, vara Licensnämnden tillhanda
Styrelsen ska intyga att klubben inte saknar ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten under hela nästkommande år. Om minsta tveksamhet finns angående föreningens möjligheter att driva verksamheten under hela nästkommande år ska styrelsen i intyget ange detta och de bedömda största ekonomiska risker och deras uppskattade belopp. Intyget ska vara Licensnämnden tillhanda senast den 1 oktober. Intyget får inte vara Licensnämnden tillhanda tidigare än en vecka före den 1 oktober och får inte vara undertecknat tidigare än en vecka före inlämning.
Licensnämnden alltid rätt att begära in underlag för uttalandet.
Licensnämnden har rätt att ifrågasätta intyg som Licensnämnden inte finner stämmer. Förening ska då kallas till Licensnämnden. Licensnämnden kan därefter neka licens om mötet med föreningen leder fram till slutsatsen att föreningens bedömningar är uppenbart orealistiska och att det därför saknas förutsättningar för fortsatt drift under hela nästkommande år. Om förening inför tidigare elitlicensbeslut uppenbart vilselett Licensnämnden vid undertecknande av intyg avseende föreningens fortsatta drift kan Licensnämnden besluta att ej bevilja licens.
Se vidare Bilaga 8, Rekommendation uttalande från styrelsen
Intyg ska inkomma både från förening och i förekommande fall Idrotts-AB.”
74
Gäst: Acker P skrev | 29 Nov 2019 - 07:44
Helt rätt Ojämte. Okunskapen är hög. Många har svårt att fatta. Det är förfallna skulder det gäller
ÖFK har inga sådana.
1
Gäst: Ojämte skrev | 29 Nov 2019 - 06:41
Görs det skillnad på lån och förfallna betalningar?
Personligen har jag positivt eget kapital, massor med lån men inga skulder.
Det verkar vara mycket tyckande om begreppen.
Licensnämnden sade ok för det här året. Det var 8 av 9 punkter som de inte anmärkte på. Det var 2020 som inte var trovärdigt.
1
Gäst: Bollkalle skrev | 29 Nov 2019 - 00:33
Osynliga Handen borde nog förbli osynlig eftersom fakta förljugs. Inga skulder i augusti påstår den osynlige. ÖFK:s skuld till Kindberg var 4 milj kr, till bank 2 milj och till kommunen en bra bit över miljonen. Rätt skall vara rätt.
2
Gäst: Glenn skrev | 28 Nov 2019 - 22:15
Nej inga uppgifter från media, all info ges inte ut till media. Behöver egentligen inte dem uppgifterna heller utan räcker att se hur det beskrivs som en lättnad att kunna betala ut lönerna. Varje löneutbetalning arbetas det stenhårt med för att lyckas med, och det ska de iaf hållas högt för, att den enskilda anställda priorernas, all heder åt det!
1
Gäst: Wonder skrev | 28 Nov 2019 - 21:16
Fast Nu är väl inte värsta tiden för denna klubb, kan det inte vara så att nu är en tid som man aldrig tidigare haft gällande inkomster?
0
Gäst: PP skrev | 28 Nov 2019 - 20:12
Finns det ngn uppgift ens i media om att det var "på håret " att ÖFK lyckades betala ut lönerna? Jag ser bara att de är högst prioriterade.
0
Gäst: Glenn skrev | 28 Nov 2019 - 17:07
Det är sant att den här tiden på året är sämst vad det gäller pengarna in. Men så nära är det inte till matcherna drar igång och någon vidare publik lär inte Svenska Cupenmatcherna dra. Jag menar om det var på håret den här månaden, hur skulle det vara bättre december, januari, februari, mars?
1
Gäst: Klas skrev | 28 Nov 2019 - 16:45
I vår startar matcherna igen, vilket innebär runt 2 hemmamatcher i månaden, samt att nya tv avtalet börjar utbetalas. Nu är alltid värsta tiden för en klubb.
0
Gäst: King skrev | 28 Nov 2019 - 16:14
Just nu rullar pengarna in så klart de klarar lönerna just nu. Blir värre framåt våren då inga nya sponsorpengar kommer in.
0
Gäst: Glenn skrev | 28 Nov 2019 - 09:44
Ingen som reflekterat över faktumet att det var på håret att man lyckades betala ut lönerna igår? Förstår inte hur man då ska klara hela nästa säsong? Kan någon förklara det för mig har jag missat något?
Fortfarande kvarstår frågan om hur mycket som behövs för att överleva året och hur mycket som behövs för att säkra nästa säsong. På den raka frågan har krokiga svar givits.
6
Gäst: @Tveksam expert! skrev | 28 Nov 2019 - 07:49
Och beroende på vilken bankman som företaget träffar gör att man kan få låna pengar, eller inte. => En subjetiv bedömning.
0
Gäst: Till Haldo! skrev | 27 Nov 2019 - 22:34
Om du läser Thord-Eric Nilsson inlägg om bla Mittmedia, ÖP och LH, reflekterar över innehållet och drar en logisk slutsats från detta, så kanske du inser att det är dags att rensa upp blanda alla troll och hatare på denna sida, typ Ös.
9
Gäst: Tveksam expert! skrev | 27 Nov 2019 - 22:29
Jag tycker att den här så kallade experten för ett ytterst tveksamt resonemang. Om SvFF ska bevilja elitlicenser för nästkommande säsong, så måste det ju ske genom att klubbarna lämnar in en trovärdig ekonomisk redovisning inför kommande säsong. Licensnämnden kan väl inte bevilja licensen i efterhand, då blir det ju inte ett kontrollverktyg som ser till att klubbar har en sund ekonomi inför nästa säsong. Jag förstår inte hur han kan kalla det för en subjektiv bedömning!? Det är väl ungefär som att du vill starta ett företag och ska låna pengar på en bank, då måste du lämna in en trovärdig ekonomisk kalkyl för att få lånet. Banken ger dig knappat pengarna i förskott och sen får du redovisa i efterhand hur det har gått. Om ÖFK lämnar in en hållbar ekonomisk rapport som licensnämnden anser vara rimlig får man sin licens, precis som en bank lånar ut pengar till företagare som har rimliga ekonomiska kalkyler.
8
Gäst: Anders Thelin skrev | 27 Nov 2019 - 21:00
Jag vet inte om det är ett medvetet mörkande eller bara en brist på insikt. En verksamhet av den här storleken har naturligtvis alltid obetalda skulder, såvida man inte betalar alla inkommande fakturor samma dag som dom utfärdas, och det är ju inte ens tekniskt möjligt. Dessutom är det allmänt känt att det finns en hyresskuld till kommunen mm.
Det skulle knappast finnas ett behov av att få in 20 miljoner om det inte fanns skulder att betala.
Om det skulle vara ett hållbart argument att en klubb skulle ha ännu sämre utsikter att klara sig i en lägre division skulle det ju aldrig vara möjligt att degradera föreningar av ekonomiska skäl.
6
Gäst: Frösö-Janne skrev | 27 Nov 2019 - 17:09
Till alla Er hos ÖFK som jobbar hårt med att ordna upp ekonomin; tänk på att "det är i motvind som drakarna lyfter...." Hoppas på ett positivt besked hos Granskningsnämnden.
12
Gäst: Folke skrev | 27 Nov 2019 - 17:04
ÖFK verkar inte ha fattat att de har låg trovärdighet i sina rapporter på senare tid, så ska de övertyga licensnämnden måste ÖFK vara väldigt konservativ och realistisk i vad man kan få fram ekonomiska bidrag och betalning. Att enbart hyresskulden till Ösd kommun inte är betald ännu är ett problem, eftersom man skjuter på skulden tills 2020 med en avbetalningsplan, tyder på att man har inte ekonomiska krafter att klara av allsvenskan 2020.
6
Gäst: Folke skrev | 27 Nov 2019 - 16:40
Jaha Ö.S så du å frugan verkar fortfarande prenumerera på ÖP, eftersom du verkar läsa ”skiten” varje dag!
12
Gäst: Lex skrev | 27 Nov 2019 - 16:23
Rune, du får en googleöversätt till engelska istället, hoppas det glädjer dig.
Yes, very strange that just going down the S1 should become one. Becoming another Lex-ÖFK, here you are involved with and develop Swedish football that apparently could not predict creative jerks.
2
Gäst: Rune skrev | 27 Nov 2019 - 16:09
@Lex
Kan du översätta ditt inlägg till svenska, tack.
1
Gäst: Per Rectum skrev | 27 Nov 2019 - 12:34
ÖS, som vi vet vem det är. ÖP:s upplageras (liksom även LT:s) är precis som med alla andra papperstidninga, där vi i radio får nästan dagliga nyheter om upplageminskningar och friställningar, Tyvärr mer och mer en svunnen epok. Faktum är att alla seriösa läsare, till vilka jag hör, nog mer beundrar tidningens grävande trots okunnigas kritik. När det gäller din egen negativa inställning är det troligt att det finns familjära omständigheter.
14
Gäst: Ö.s - mannen med offerkoftan skrev | 27 Nov 2019 - 12:05
Kan man blocka dig så man slipper se samma söndertuggade skit varje dag?
26
Gäst: Ö.s. skrev | 27 Nov 2019 - 11:30
Det är sånt här Mittmedia ska undersöka och granska, men idag har man gjort en rubrik av att Öfk rasat från europaspel till förlorad elitlicens! Herre Gud det vet vi alla! Vi måste börja ställa krav på dessa journalister att de gör sitt jobb. Inte konstigt att Östersundsposten under längre tid genomgått ett fullständigt ras.
20
Gäst: Lex skrev | 27 Nov 2019 - 09:40
Yes, mkt märkligt att man bara åker ner i S1 borde bli till ettan. Blir ännu en Lex-ÖFK, här är man iaf med och utvecklar svensk fotboll som tydligen inte kunnat förespå idérika jämtar.
6
 
Sök på fotbollz.se
   
  Höga tankar hos ÖFK:s nästa motståndare  
  av Haldo Jonsson | Idag - 09:39  
 

 
  Läs mer...  
 


 
  Vi satsar på O`Learys tipset och Trissen även i år  
  av Haldo Jonsson | Igår - 14:08  
 

Fotbollz.se planerer för en ett nytt O`Learys tips och en ny Triss denna säsonhg

Tom Pettersson Trissvinnare i fjol

 
  Läs mer...  
 


 
  Spelprogram allsvenskan  
  av Haldo Jonsson | 2 Jun 2020 - 19:43  
 

Det blir söndag-torsdag-sönsag för ÖFK. En kvällsmatch och två eftermiddagsmatcher i de tre första matcherna

 
  Läs mer...  
 


 
  Pontus Kindberg - en kille som vet vad han vill  
  av Haldo Jonsson | 2 Jun 2020 - 10:34  
 

En ung fotbollsspelares tankar om nuet och om framtiden

 
  Läs mer...  
     
 
Nyhetsarkiv
1 Jun 2020 - 09:44 ÖFK stänger träningarna
31 Maj 2020 - 17:38 Simon Kroon glänste i bra internmatch
30 Maj 2020 - 16:12 Bilder från dagens internmatch
30 Maj 2020 - 09:29 Intervju med Ian Burchnall och Isak Ssewankambo
30 Maj 2020 - 08:57 Jan Quicklund kandidat till att bli ny vd för ÖFK
29 Maj 2020 - 17:32 Tuff öppning för ÖFK i allsvenskan
28 Maj 2020 - 18:30 Grönt ljus för allsvenskan
28 Maj 2020 - 16:33 Positivt beslut om allsvenskan i morgon fredag?
28 Maj 2020 - 11:19 Hovrätten nästa för Daniel Kindberg
28 Maj 2020 - 09:44 Övergång nära för Ken Sema?
27 Maj 2020 - 14:19 Sören Åkeby minns och ser framåt med ÖFK
27 Maj 2020 - 12:06 ÖFK är mogna för att starta allsvenskan den 14 juni
26 Maj 2020 - 12:47 Saman Ghoddos i långt förhör inför Cas
26 Maj 2020 - 10:14 Det pekar åt rätt håll
25 Maj 2020 - 17:22 Beslut på fredag om allsvenskan
25 Maj 2020 - 08:40 Lars Larssons Tankar
24 Maj 2020 - 21:36 Barbro och Per-Ola Hedlund bidrog med en uppskattad ÖFK-utst
24 Maj 2020 - 11:17 Spel inför tomma läktare men inte inför tysta
24 Maj 2020 - 10:37 Målvakten Aly Keita
24 Maj 2020 - 09:55 Mittbacken Thomas Poppler Isherwood