meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 ÖFK Nyheter
 
Välkommen till ÖFK Nyheter. Detta är en webbplats speciellt för alla som gillar ÖFK men även för andra intresserade. Avsikten med sidan är att den skall ha ett lättillgängligt och aktivt debattforum samt att Du bl a skall kunna läsa matchreferat, spelarinformation och intervjuer.
 
Senaste Matchen   Nästa Match
BK Häcken ÖFK
2 0

Läs mer... Läs mer...
 
Hammarbys IF ÖFK

2020-06-14 17:30
Tele 2 Arena
 

 DÄRFÖR BLIR DET SÄKRARE BESLUT I ÖVERKLAGNINGSNÄMNDEN
av Haldo Jonsson
Publicerad 27 Nov 2019 - 14:45 Uppdaterad 27 Nov 2019 - 22:46

ÖFK har överklagat licensnämnden beslut till överklagandemänden. Möjligheten att få gehör hos dem är större

Att döma brott - eller civilmål är en grannlaga uppgift. Det krävs ett noggrant penetrerande av bevismaterialet. Fällande domar i våra domstolar ska vila på säkra grunder, ”bortom varje rimligt tvivel". Det får inte finnas minsta tänkbara tvivel om att han domen skall vara felaktig. Vid minsta tvivel skall ingen dömas. Vilka premisser licensnämnden dömer efer framgår inte, men de borde vara höga.


I licensnämnden krävs inte att någon av ledamöterna har domarvärv, alltså erfarenhet av att döma i mål. Av nämndens ledamöter, som alla ska vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen, ska två
ha ekonomisk och två juridisk sakkunskap. Ordföranden ska ha föreningserfarenhet och besitta
ekonomisk sakkunskap.


I överklagandenämnden är kraven högre. Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sju övriga ledamöter.
Ordföranden och vice ordföranden ska ha erfarenhet av domarvärv. Två av de övriga
ledamöterna ska ha ekonomisk sakkunskap (ekonomiskt sakkunniga); varav minst en ska vara,
eller ha varit, auktoriserad revisor.

Att både ordföranden och vice ordföranden ska ha domarvärv det för med sig en trygghet för den som skall ska tas upp till prövning, i detta fall ÖFK. Det är jurister som har vana av att döma och har förmåga att väga argument mot varandra. Det är en trygghet för att ett ärende skall bli rätt bedömt.


Det krävs mycket på fötterna om man ska utesluta ett lag, i detta fall ÖFK ur allsvenskan. Att med säkerhet kunna bedöma ÖFK:s ekonomi flera månader framåt måste nästan vara svårt för att inte säga omöjligt. Besluten kommer till stor del att grundas på subjektiva bedömningar.


I överklagandenämnden kommer domen att till större utsträckning vila på vad motparterna licensnämnden och ÖFK lägger fram i sina äskanden och argument, eftersom det finns domarkunskap i den nämnden. Det finns även hos dem ett strörre försiktighetsmått i dömandet. Den subjektiva värderingen blir mindrebetydelsefull och beslutet (domen) kommer närmare fakta.

Det finns dessutom anledning att tro att överklagningsnämnden inte påverkas något av utomståendes åsikter.


Licensanämnden:
Richard Johnsson, Bjärred (ordf)
Odd Swarting, Stockholm (vice ordf)
Fredrik von Bothmer, Stockholm
Josefine Fors, Huddinge
Birger Jonsson, Västerås
Eva von Schéele-Frid, Gävle
Linda Wrenne, Ronneby
Kjell Sahlström (sekr)

50 § Licensnämnden
Licensnämnden utgörs av ordförande och sex övriga ledamöter, ska som första instans
handlägga och besluta i ärenden enligt dels Förbundets reglemente för elitlicensen, dels
UEFA:s klubblicens. Nämnden ska därutöver handlägga ärenden om IdrottsAB enligt 21 § samt
ärenden om misstänkta ekonomiska oegentligheter inom fotbollens idrottsliga verksamhet och i
förekommande fall göra anmälan till vederbörande disciplinorgan.
Nämnden utser vice ordförande inom sig.
Av nämndens ledamöter, som alla ska vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen, ska två
ha ekonomisk och två juridisk sakkunskap. Ordföranden ska ha föreningserfarenhet och besitta
ekonomisk sakkunskap. Förbundsstyrelsen fastställer reglemente rörande licensnämnden.
Part som är missnöjd med Licensnämndens beslut beträffande Förbundets elitlicens eller
UEFA:s klubblicens får, inom två veckor från dagen för Licensnämndens beslut, överklagas hos
Överklagandenämnden.

51 § Överklagandenämnden
Överklagandenämnden prövar överklagande av Licensnämndens beslut, Tävlingskommitténs
beslut i tävlings- och föreningsärenden samt Disciplinnämndens beslut i tävlingsbestraffningsärenden.
Överklagandenämnden utgörs av ordförande, vice ordförande och sju övriga ledamöter.
Ordföranden och vice ordföranden ska ha erfarenhet av domarvärv. Två av de övriga
ledamöterna ska ha ekonomisk sakkunskap (ekonomiskt sakkunniga); varav minst en ska vara,
eller ha varit, auktoriserad revisor. De ekonomiskt sakkunniga deltar endast när
Överklagandenämnden prövar överklagande av Licensnämndens beslut.
Minst fyra av Överklagandenämndens ledamöter ska delta när beslut fattas. När
Överklagandenämnden prövar överklagande av Licensnämndens beslut ska minst en
ekonomiskt sakkunnig delta.


Beslut om avvisning av ärende och prövningstillstånd får fattas av ordförande eller vice
ordförande samt en annan ledamot. Beslut om avskrivning av ärende får fattas av ordförande
eller vice ordförande ensam. Vid omröstning ska, vid lika röstetal, ordföranden ha utslagsröst.
Med undantag för prövning av överklagande av Licensnämndens beslut, krävs
prövningstillstånd för att Överklagandenämnden ska ta upp ett ärende till prövning.
Prövningstillstånd får meddelas endast om det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att
ärendet prövas, eller om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det
förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller
utan stöd i gällande regler och bestämmelser. När prövningstillstånd inte meddelas ska det
överklagade beslutet stå fast. En upplysning om detta ska tas in i Överklagandenämndens
beslut.
Fråga om inhibition avgörs av ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot.
Överklagandenämndens beslut får, inom två veckor från dagen för nämndens beslut,
överklagas hos Riksidrottsnämnden. Överklagandenämndens beslut i ärenden rörande UEFA:s
klubblicens får dock inte överklagas
 
 
9 Kommentarer:
Gäst: Per Rectum skrev | 28 Nov 2019 - 00:39
Korrekt räknat hjälper årskort i förväg inte. Det blir motsvarande mindre nästa år och egentligen skall pengar till nästa års säsong (liksom sponsorer för 2020 bokföras som en skuld i årets bokslut. För övrigt underskattar nog många hur stor en miljon är. Det är ett tusen tusenlappar,
7
Gäst: PP skrev | 27 Nov 2019 - 22:51
Istället kanske ett upprop på Fotbollz;
Om ÖFK blir kvar i Allsvenskan blir jag medlem och köper säsongskort. Det ger mer pengar, och ger underlag i kommande förhandlingar, men ingen riskerar pengar vid förlust.
3
Gäst: Det finns hopp! skrev | 27 Nov 2019 - 22:50
ÖFK ska bara spela i allsvenskan även 2020. Vi har klarat oss kvar på sportsliga grunder och pengarna kommer vi att få in det är jag övertygad om.

Det krävs nog att någon eller några större sponsorer går in inom kort och säger att de tänker gå in med en större summa i ÖFK för att vi ska vara säkrare på att få spela kvar i allsvenskan. Kindberg skulle kunna skänka pengar till sitt hjärtebarn och skapelse, men det skulle inte se så bra ut. Överklagningsnämnden skulle nog inte kunna utesluta ÖFK speciellt lätt om de ser att mycket pengar kommer in eller är på väg att komma in inom kort. Kom igen nu företag och privatpersoner. Om ni vill ha ett elitlag i fotboll i Östersund får ni satsa lite nu. Chansen kommer kanske inte tillbaka. Det finns inte mycket tid kvar att spela på.
16
Gäst: Maria* skrev | 27 Nov 2019 - 22:43
@småföretagare

"Vi ger oss aldrig (utom ibland när det faktiskt får räcka)".
6
Gäst: småföretagare skrev | 27 Nov 2019 - 21:48
Halsdukar, aktier och nu 100-lappen
Nä, det får räcka nu!
6
Gäst: Bollkalle skrev | 27 Nov 2019 - 19:50
Dubbla summan som Maria* föreslår så får Kindberg igen sina pengar innan det blir för sent.
4
Gäst: Flatte skrev | 27 Nov 2019 - 19:01
Bra förslag
6
Gäst: Ö.s. skrev | 27 Nov 2019 - 18:53
Bra förslag!
7
Gäst: Maria* skrev | 27 Nov 2019 - 18:14
Kan inte nån i Falkarna (med swish) starta insamlingen "100 spänn till ÖFK" på FB? När man definierar en summa som dessutom inte känns så jättestor så är folk mera benägna än att ge en "valfri summa". Om vi får var tredje person som bor i Östersund att hänga på så är det två miljoner till ÖFK. Eller... finns det nån annan insamling på gång?
25
 
Sök på fotbollz.se
   
  Höga tankar hos ÖFK:s nästa motståndare  
  av Haldo Jonsson | Idag - 09:39  
 

 
  Läs mer...  
 


 
  Vi satsar på O`Learys tipset och Trissen även i år  
  av Haldo Jonsson | Igår - 14:08  
 

Fotbollz.se planerer för en ett nytt O`Learys tips och en ny Triss denna säsonhg

Tom Pettersson Trissvinnare i fjol

 
  Läs mer...  
 


 
  Spelprogram allsvenskan  
  av Haldo Jonsson | 2 Jun 2020 - 19:43  
 

Det blir söndag-torsdag-sönsag för ÖFK. En kvällsmatch och två eftermiddagsmatcher i de tre första matcherna

 
  Läs mer...  
 


 
  Pontus Kindberg - en kille som vet vad han vill  
  av Haldo Jonsson | 2 Jun 2020 - 10:34  
 

En ung fotbollsspelares tankar om nuet och om framtiden

 
  Läs mer...  
     
 
Nyhetsarkiv
1 Jun 2020 - 09:44 ÖFK stänger träningarna
31 Maj 2020 - 17:38 Simon Kroon glänste i bra internmatch
30 Maj 2020 - 16:12 Bilder från dagens internmatch
30 Maj 2020 - 09:29 Intervju med Ian Burchnall och Isak Ssewankambo
30 Maj 2020 - 08:57 Jan Quicklund kandidat till att bli ny vd för ÖFK
29 Maj 2020 - 17:32 Tuff öppning för ÖFK i allsvenskan
28 Maj 2020 - 18:30 Grönt ljus för allsvenskan
28 Maj 2020 - 16:33 Positivt beslut om allsvenskan i morgon fredag?
28 Maj 2020 - 11:19 Hovrätten nästa för Daniel Kindberg
28 Maj 2020 - 09:44 Övergång nära för Ken Sema?
27 Maj 2020 - 14:19 Sören Åkeby minns och ser framåt med ÖFK
27 Maj 2020 - 12:06 ÖFK är mogna för att starta allsvenskan den 14 juni
26 Maj 2020 - 12:47 Saman Ghoddos i långt förhör inför Cas
26 Maj 2020 - 10:14 Det pekar åt rätt håll
25 Maj 2020 - 17:22 Beslut på fredag om allsvenskan
25 Maj 2020 - 08:40 Lars Larssons Tankar
24 Maj 2020 - 21:36 Barbro och Per-Ola Hedlund bidrog med en uppskattad ÖFK-utst
24 Maj 2020 - 11:17 Spel inför tomma läktare men inte inför tysta
24 Maj 2020 - 10:37 Målvakten Aly Keita
24 Maj 2020 - 09:55 Mittbacken Thomas Poppler Isherwood