meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 ÖFK Nyheter
 
Välkommen till ÖFK Nyheter. Detta är en webbplats speciellt för alla som gillar ÖFK men även för andra intresserade. Avsikten med sidan är att den skall ha ett lättillgängligt och aktivt debattforum samt att Du bl a skall kunna läsa matchreferat, spelarinformation och intervjuer.
 
Senaste Matchen   Nästa Match
Kalmar FF Östersunds FK
1 2

Läs mer... Läs mer...
 
Östersunds FK Mjällby AIF

2020-07-06 19:00
Jämtkraft Arena
 

 LARS LARSSONS TANKAR
av Lars Larsson Stockholm
Publicerad 13 Feb 2020 - 12:25 

Vägen framåt för ÖFK

”Laget verkar vara i harmoni. Spelarna uttalar sig positivt om stämningen samt upplever stabilitet och utvecklingspotential i spelartruppen. Resultaten i de inledande träningsmatcherna tyder även på detta. Då briserar återigen lite av en nyhetsbomb. Fotbollskanalen publicerar 11/2-2020 några artiklar om att supporterföreningen Falkarna, och ett antal sponsorer kräver att styrelsen i idrottsföreningen, samt styrelsen och VD i idrottsaktiebolaget på årsstämman den 12/3-2020 skall ställa sina platser till förfogande. Speglar detta verkligheten blossar det åter sannolikt upp till strid. Framför allt eftersom några i styrelserna inte är på tur att avgå, men ändå verkar avkrävas sin avgång.
Vad ÖFK nu behöver är att samla krafterna och fokusera på sportslig framgång. Dessutom se till att erforderliga resurser anskaffas för detta. Jag betvivlar inte att alla som är engagerade eller eventuellt vill bli engagerade i ÖFK önskar något annat än ÖFK:s bästa. Det är bara det att vägen dit är man inte alltid överens om. Inte heller verkar det som att man är överens om vilka som skall verkställa och styra färden. Oavsett detta så är jag helt övertygad om att det inte råder några som helst tvivel på, att alla inblandade vill ÖFK:s bästa. Frågan som då skall ställas är om maktstriden är värd priset, dvs att gå till torgs med ytterligare stridigheter i detta läge och riskera negativ PR och besvikna supporters.

Daniel Kindberg (DK), i den situation han nu befinner sig i, är bara att vara vilken åskådare eller ÖFK supporter som helst. Det är ett otvivelaktigt faktum. Ingen kan dock ta ifrån honom det han har gjort med och för ÖFK. På gott och ont. Jag befinner mig ju geografiskt på sidan om händelsernas centrum, men får mig till livs en del information, rykten och kommentarer både från Jämtland, men även från Stockholm. Bland annat att DK via bulvaner försöker fortsatt styra ÖFK. Att han funnits med i spelarbussen och att han får tillträde till utrymmen ingen annan ordinär supporter får. Såsom situationen är idag går ju sådant naturligtvis inte för sig. Det handlar inte om han är skyldig eller oskyldig. I dagsläget är det det enda politiskt korrekta. Det borde DK inse, om det nu är så att det händer. Stridigheterna tycks ju delvis ha sin grund i huruvida DK är involverad på det sättet eller ej.

Utöver det så anser kritikerna att nuvarande styrelser och VD inte på allvar har tagit tag i den finansiella situationen. Där är inriktningen av kritiken fokuserad på att utlovade kostnadsminskningar ( läs personal) inte skett. Dessutom har det inte heller utretts och presenterats, vad egentligen som hände med alla pengarna som försvann 2019. I vart fall inte fullt ut.

Jag tror dock på den starke ledaren. Det var DK:s roll. En självpåtagen sådan förvisso, men ack så betydelsefull. Nu när han inte längre upprätthåller den rollen, så måste detta åtgärdas anser jag. Det gäller att finna en person med foten i fotbollen, men också med den allmänna ledarförmågan att kunna styra och entusiasmera en organisation av denna storlek. En person som även kan vara en samlad kraft för spelare, ledare, medarbetare, ägare, supporters, sponsorer och en intresserad allmänhet.

Självklart skall åtgärder vidtas som säkerställer ÖFK: s framtida ekonomiska och finansiella ställning. En grundlig utredning över vad pengarna 2019 tog vägen bör också tas fram. Om inte så för att åtminstone lära sig av misstagen. Till det skall läggas en mer visionär och långsiktig plan för att göra det omöjliga möjligt. Det som hittills gjorts är knappast tillfyllest.

Det är ovan nämnda saker jag tycker fokus skall ligga på. Vill inte befintliga valda ledamöter i styrelserna ställa upp på detta. Ja, då kanske det är aktuellt att tacka för sig, men det bör då ske utifrån uppdragets art och baseras på insikt och egen vilja att avgå. En sådan förändring kan ske under ordnade former om inblandade parter är kloka personer. Nu när det verkar ha ordnat sig runt laget, måste det också bli ordning i övrigt. ÖFK behöver en stark ledning och en samlande kraft. Ur askan reser sig fågel Fenix.”

 
 
10 Kommentarer:
Gäst: Rena skämtet skrev | 14 Feb 2020 - 16:14
Kan inte annat än att garva åt DKs inlägg. Han har kört klubben i botten genom korkade och olagliga beslut och sedan då klubben nu äntligen börjar få fast mark under fötterna kritiserar han personerna som har räddat klubben. Patetiskt och skamligt. Men inte annat att vänta från en desperat DK.
24
Gäst: insiktsfull? skrev | 14 Feb 2020 - 15:23
"Ordagrant så innebär överenskommelsen, att jag ska stå till förfogande för styrelserna, dess ledamöter, tjänstemännen i ÖFK om dessa behöver hjälp med olika frågor. Det har varit många sådana möten och telefonsamtal. Därutöver skall jag hjälpa Ian och ledarna kring A-laget i sportsliga frågor och detsamma stå till spelarnas förfogande om de behöver hjälp med något. Överenskommelsen inkluderar också att jag inte skall gå ut i media och kommentera sportsliga frågor, jag skall heller inte gå ut utanför spelargången, ut på plan i samband med hemmamatcher. Jag har hållit min del av överenskommelsen, som fortfarande gäller."
0
Gäst: Mycket insatt skrev | 14 Feb 2020 - 12:31
När fan blir gammal blir han religiös, heter ett ordspråk. Det gäller också Stockholms-Lasse. Jag har inte detaljläst, men nu har du nog fått bättre inblick i såpan. Kanske jag återkommer till dina nyvunna kloka åsikter.
Daniel Kindberg presenterar också sitt facebookinlägg. Inga överraskningar. Det är tydligen bara han och avlönade son samt Leffe Widegren som är bra, alla andra är åt skogen inklusive polititiker, juridiska instanser och annat. Jaget är större än laget.
Daniel skryter hur bra det var i klubben då han lämnade ordförandeposten 14 december. Han säger att i årsboksluitet fanns ett eget kapital på 23 milj och 10 miljoner cash. Helt rätt, men hälften av kapitalet var klart övervärderade inventarier. Dessutom skulle administationen minskats redan förvintern 2018.
Inga skulder vid bokslutet påstår DK . En av så många lögner att ”jag inte kan räkna dem alla” Det fanns visst skulder. Bla. 7 milj i skatt som skulle betalas i januari och drog ned likviditeten till krisläget. En stor del av krisläget faller tillbaka på den styrelse DK var ordf i. Efterträdarna har inte övertygat.
Men då det gäller kritiken mot Ivarsson och sena avskedanden beror det nog också på DK som har ett eget familjärt intresse i den frågan. Man kan tala om käppar i hjulet.
Ett inlägg hoppas att Daniel kan får vara en supporter som alla andra. Den rollen i bakgrunden nöjer han sig aldrig med.
25
Gäst: Anders Thelin skrev | 14 Feb 2020 - 09:21
En aktieförsäljning (nyemission) kan aldrig vara resultatpåverkande, den påverkar bara det egna kapitalet.
Sponsoravtalet på 15 miljoner ska knappast intäktsföras under 2019. Sponsorns namn är fortfarande inte offentliggjort och det innebär ju att insatsen inte har startat, alltså bör den ligga på 2020. Om spornsorn fortsätter att vara hemlig är det inte ens fråga om sponsring, då är det en gåva. Då kan man möjligen motivera att lägga intäkten på 2019 men det kräver med all säkerhet att det faktiskt finns ett avtal signerat under 2019 och att pengarna kommer in innan revisionsberättelsen skrivs under.
5
Gäst: DK: dela gärna skrev | 14 Feb 2020 - 09:01
Hej, Go vänner och vännersvänner. ÖFK är föreningen i mitt hjärta.

DELA och kommentera gärna detta! Kram

Idag påstår Maria Wilen att en liknande kampanj som de trognaste och största investerarna, sponsorerna och långivarna, bedrivs av mig. Jag varken vet eller förstår vad Wilen menar eller insinuerar, jag bedriver ingen kampanj. Dessa jämtländska företagsledare har begärt styrelsernas, VD och revisors avgång.

Men några saker är solklart, jag har sen i april månad haft intensiv kontakt med tjänstemän och styrelseledamöter i ÖFKs förening och elitbolag. Många möten med såväl Wilen som Lennart Ivarsson och många andra. Varför är det så då?

Jo, det föreligger en överenskommelse från Maria Wilen och styrelserna i föreningen och elitbolaget över min roll i dessa.

Ordagrant så innebär överenskommelsen, att jag ska stå till förfogande för styrelserna, dess ledamöter, tjänstemännen i ÖFK om dessa behöver hjälp med olika frågor. Det har varit många sådana möten och telefonsamtal. Därutöver skall jag hjälpa Ian och ledarna kring A-laget i sportsliga frågor och detsamma stå till spelarnas förfogande om de behöver hjälp med något. Överenskommelsen inkluderar också att jag inte skall gå ut i media och kommentera sportsliga frågor, jag skall heller inte gå ut utanför spelargången, ut på plan i samband med hemmamatcher. Jag har hållit min del av överenskommelsen, som fortfarande gäller.

Föreningen och elitbolaget har under 2019 sammanlagt lånat ca 6 500 000 miljoner, av bolag som tidigare var i min ägo. De senaste lånen togs i slutet på september.


Jag har med förskräckelse iakttagit den enorma vanskötsel av föreningen som främst bedrivits i elitbolaget, vanskötseln har accelererat under hösten och är nu nära katastrofens rand. Felaktig och mycket dålig insats inför och vid licensnämndens möte med oriktiga uppgifter resulterade i att elitlicensen drogs in. Beslutet var riktigt, beslutet var även riktigt i överklagandenämnden. Det innebär inte att alla uppgifter varit riktiga i redovisningarna, men ÖFK har/hade möjlighet att klara 2020 års ekonomi.

Med anledning av den vanskötsel och de många osanningar som utgått från Maria Wilen så har jag tyckt och tycker att hon som styrelse ordförande ( journalister, kontrollera hur det gick till när Wilen blev ordförande i elitbolaget) och VD:n i elitbolaget borde avgått för länge sedan. Jag kan ju påminna om att elitbolaget är under kontrollbalansräkning. Sanningen bör redovisas. Bedriver jag någon kampanj? Nej, jag tycker två personer borde avgå på grund av enorm misskötsel, kanske rent av tangerande av olagligheter, ansvarsfrihet torde vara uteslutet. Utan mina och min sons ekonomiska insatser så skulle ÖFK varit i konkurs redan i sommar, det gav föreningen möjlighet att genomföra räddningsaktioner.

Dessa räddningsaktioner är genomförda, centralfigurer och hjältar i detta är bland annat, de ovan nämnda jämtländska företagarna. Från föreningens sida är det den mångårige medarbetaren Leif Widegren som räddat föreningen från konkurs, detta med ett enormt arbete.

Enligt officiella uttalanden i föreningen har man tagit in 20 miljoner i en kampanj, dessa 20 miljoner skall vara resultatpåverkande enligt det föreningen dialogiserat ut, i form av aktieförsäljningar, halsdukskampanj, sponsorinsatser. Sen är det nu välkänt att föreningen under oktober 2019, skrivit ett internationellt sponsoravtal om 15 miljoner, resultatpåverkande. Därutöver har klubben under hösten sålt spelare för 7-10 miljoner, resultatpåverkande. Det innebär att under hösten 2019 så har klubben dragit in 40-45 miljoner som är resultatpåverkande. Vi har då ett fantastiskt bokslut att se fram emot.

Problematiken är dock att inga besparingsåtgärder är vidtagna, ingen riktig effekt ur personaldragningar kan komma förrän april-maj 2020. Jag har sedan april förklarat hur föreningen kan göra med besparingar, inget är gjort.

Maria Wilen har ett bolag som heter Attest.nu, det bolaget har affärsavtal med ÖFK, jag förutsätter att alla i styrelserna och valberedningarna varit medveten om detta och erhållit information om detta från Maria Wilen från mars förra året. Vet inte om Maria Lånat ut några pengar till föreningen i detta utsatta läge, men jag vet många som gjort det.

Lennart Ivarsson, är anställd VD, han har 192 000 i månaden men han har bara en 25% tjänst så han har bara en lön om 48 000 i månaden som faktureras sitt bolag. Nu säger ryktena att han begärt och fått beviljat mer än dubbel lön, detta utan att enligt min bedömning ha genomfört några besparingar eller personalneddragningar, ej heller bedöms han dragit in några pengar. Vet inte om Lennart lånat ut några pengar till ÖFK i detta utsatta läge.

Självklart kritiserar jag dessa personer och styrelserna.

”-Visst, vi får kritik av honom, men jag ger inte mycket för det han påstår. Jag tycker hans record bakåt ger en bra bild av vad som hänt…… jag tycker att hans agerande i den här föreningen talar sitt eget tydliga språk, säger Maria Wilén. ”


Här håller jag med Maria och hennes ödmjukhet inför mina gärningar, Maria har inte ens arbetat i ÖFK i ett år, och ändå ställt till det på detta sätt.

Jag har arbetat i föreningen sen 2005, 15 år. Jag var ordförande i föreningen från november 2010 till 2018-12-14. Organisationen i ÖFK, där jag var delaktig i, avancerade från division 2 till allsvenskan med placeringarna 8, 5, 6, 12, vi vann svenska cupen 2017 och spelade 16 dels final i euroleauge. Vi gick från en omsättning på 5 miljoner till ca 140 miljoner. Totalt under min tid har jag investerat/lånat ut 22 miljoner, sen räknar jag inte ut vad jag bidragit till i sponsorarbetet. När jag lämnade föreningen 2018-12-14, då hade vi 23 miljoner i eget kapital, 10 miljoner i kassan, och inga skulder. Hur ser det ut nu?

Min bedömning är att klubben har kostnader för året 2020, som ligger kring ca 70 miljoner, likviditeten är ansträngd, lånen är många och mycket stora, om inte de 15 miljonerna i det internationella avtalet kommer, så bedömer jag att klubben går i konkurs innan aprils utgång, (om inte goda människor gör heroiska insatser, men att bli kallad popcorn brukar inte lätta på lädret). Även med de 15 miljonerna klarar klubben knappast året.

Det är en bedrift att förstöra en förening på så kort tid, särskilt med vanskötseln från september och framåt, detta trots alla möten och alla mail jag skickat.

Kram alla sanna ÖFK vänner!

Daniel

P.s Självklart kommer jag under året avslöja alla tokigheter och osanningar som förekommit i övrigt från ovan nämnda personer.

Jag kommer naturligtvis under helgen kommentera artikeln om mig i Jämtlandstidning, som publiceras idag. Där bevisas det att kommunchefen Anders Wennerberg, förre Chefredaktören för Östersundsposten och nuvarande kommunalrådet Bo Svensson samt nuvarande ordförande i Östersundshem Mattias Lööw, medvetet far med osanningar. Tro inte att det lokala mediehuset kommer skriva om detta, men jag kommenterar det under helgen.
5
Gäst: Ojämte skrev | 13 Feb 2020 - 20:46
@Lars Larsson
Välskrivet och sakligt. Jag har dock en undran kring ledarskap. Varför måste det vara en ensam (auktoritär?) ledare som alla skall följa? Den typiskt svenska modellen har varit mycket framgångsrik och då har det alltid pratats om kollektivet och inte en ensam person. Kanske är det därför det har varit så svårt att hantera en person som Zlatan. Jag säger inte att det måste vara kollektivet men är det något som funkar traditionellt så är det vanligtvis inte en ensam, stark ledare. Men om det skall vara så, vem tänker du dig? Skall vi leta efter DK 2?

Jag har inget emot en kamp om makten - så länge det går öppet och ärligt till och alla accepterar en ev. förlust i den kampen.
9
Gäst: Linda skrev | 13 Feb 2020 - 18:30
Har du kollat upp Hedeljungs ipadress igen. Lite svårt för fotbollz.s skrivare att vara trovärdiga, med alla galna inlägg i historiken.
0
Gäst: Martin Nylander skrev | 13 Feb 2020 - 18:13
Jag börjar på att bli riktigt less på alla dessa problem som hela tiden poppar upp kring det fotbollslag jag håller på! Jag läser vad som diskuteras och skrivs i media. Jag läser vad D Kindberg skriver på Facebook. Jag tror också att alla i grunden vill ÖFK väl men det måste vara en hel del som ändå är fel i informationen, för någon måste ha fel när det är motstridiga uppgifter. Hur är läget egentligen gällande ÖFK ekonomi? Vad har egentligen hänt med alla tillgångar? Vilka avtal finns egentligen med DK? Varför går det så långsamt att skära i kostnaderna? Varför sker diskutionerna i media? Förstår man inte att detta drar ner klubben än mer i skiten? När ska vi tillsammans kunna ena oss kring vårt ÖFK och lägga allt skit bakom oss? Nu vill jag att alla kort läggs på bordet så att vi någon gång får ett avslut på alla dessa förbannade problem!
28
Gäst: Helomvändning skrev | 13 Feb 2020 - 18:05
Vad beror det på. Inte länge sen du hyllade D.K. i krönika.
2
Gäst: Gurra H skrev | 13 Feb 2020 - 18:00
Perfekt analyserat.
Alla vet vad DK, har gjort och betytt för ÖFK.
Nu är det dags att se vad DK, borde vara.
I mina ögon är han en supporter och ska också behandlas lika, som alla de som gillar ÖFK. Jag tror att DK, kommer att respektera det beslutet. Det är för ÖFK's bästa.
Låt styrelsen den gamla eller nya få frihet, att inte påverkas av de gamla dåliga besluten.
Vägen bär framåt, nu behövs alla goda krafters samverkan.

Med förhoppning om allsvenskt spel i Östersund, många år framåt.
18
 
Sök på fotbollz.se
   
  ÖFK - det gäller att vara skärpt - Mjällby kan slå alla lag i allsvenskan  
  av Haldo Jonsson | Idag - 13:46  
 

Mjällby känns absolut inte som någon nykomling. De har vunnit över Hammarby med överlägsen målstatistik och bollinnehav och spelat oavgjort borta mot IFK Göteborg.

 
  Läs mer...  
 


 
  Så här ser Mjällby på måndagens motståndare ÖFK  
  av Haldo Jonsson | Idag - 09:07  
   
  Läs mer...  
 


 
  Lars Larssons Tankar  
  av Lars Larsson Stockholm | Igår - 15:30  
 

Har ÖFK någon sportchef eller motsvarande?

 
  Läs mer...  
 


 
  Jerell Sellars på gång igen  
  av Haldo Jonsson | Igår - 14:09  
 

Det var riktigt roligt att återse Aston Villa-utbildade Jerell Sellars i träning. Foto: Haldo Jonsson

 
  Läs mer...  
     
 
Nyhetsarkiv
3 Jul 2020 - 11:38 Första trissvinsten för Charlie Colkett
2 Jul 2020 - 21:31 Analys av Kalmar FF - ÖFK
2 Jul 2020 - 16:12 En unik vinst mot Kalmar FF- har bara hänt en gång tidigare
2 Jul 2020 - 14:43 Hög passingskvalité och stort bollinneha samt flera bra chan
2 Jul 2020 - 09:18 Se Kadiris fällning och Amins straff
2 Jul 2020 - 00:15 Första segern när marginalerna var på rätt sida
1 Jul 2020 - 22:28 Matchreferat Där satt den, den efterlängtade segern.
1 Jul 2020 - 21:50 Matchens överraskning
1 Jul 2020 - 21:35 Matchens bästa spelare
1 Jul 2020 - 21:27 Matchens prestation
1 Jul 2020 - 20:54 Kvällens domare
1 Jul 2020 - 18:01 Startelvan i kväll
1 Jul 2020 - 16:03 Inför matchen: Kalmar FF - ÖFK
1 Jul 2020 - 16:03 Följ Kalmar FF - ÖFK via fotbollz.se
1 Jul 2020 - 14:54 Saman Ghoddos går till Turkisk klubb?
1 Jul 2020 - 13:27 Domaren Martin Strömbergsson stängs av resten av säsongen
1 Jul 2020 - 09:41 Tre händelser som ger ÖFK fördelar mot Kalmar FF.
30 Jun 2020 - 09:56 Intressant laguttagning mot Kalmar FF
30 Jun 2020 - 08:52 Ytterligare ett steg mot utlandsflytt för Jordan Attah Kadir
29 Jun 2020 - 09:44 en utmaning: Gör på onsdag det Potter aldrig lyckats med; at
 
 
 
Herrar
av: IFK LASPALMAS | 14 Jun 2020 - 15:09
Kan man inter streama dagens IFK ma