meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -19
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 ÖFK Nyheter
 
Välkommen till ÖFK Nyheter. Detta är en webbplats speciellt för alla som gillar ÖFK men även för andra intresserade. Avsikten med sidan är att den skall ha ett lättillgängligt och aktivt debattforum samt att Du bl a skall kunna läsa matchreferat, spelarinformation och intervjuer.
 
Senaste Matchen   Nästa Match
Östersunds FK Hammarby IF
1 3

Läs mer... Läs mer...
 
Mjällby AIF Östersunds FK

2020-11-01 14:30
Strandvallen
 

 LARS LARSSONS TANKAR
av Lars Larsson Stockholm
Publicerad 25 Sep 2020 - 08:34 Uppdaterad 25 Sep 2020 - 09:23

Regeringen, fotbollen och den negativa rättvisan

Vi har idag, i världen, en pågående pandemi. Givetvis skall vi alla bidra till att begränsa dess effekter, men frågan är hur. I Sverige hade vi ett förhållandevis högt tal av avlidna under mars-juni 2020. Vi hade då en sk konstaterad överdödlighet, som under sommaren 2020 övergick i underdödlighet. Vårt nya sätt att umgås begränsar alltså inte bara smittrisken för covid-19 utan sannolikt också densamma för alla andra sjukdomar. Det är något vi inte får bortse ifrån. Det är en icke oansenlig positiv bieffekt som inte massmedialt lyfts fram.

Jag ifrågasätter dock vår regerings kompetens, att överskåda hela spelplanen, och utifrån det fatta de rätta besluten. Det handlar om samhällsekonomisk kompetens , verklighetskontakt och fingertoppskänsla. Där brister det å det grövsta hos vår nuvarande regering. Vetenskaplig nationalekonomisk kompetens och kontakt med verkligheten saknas. Därför ger man sig på att besluta i strid med den statliga kompetensresursen, FHM m fl förslag. Det finns ingen annan förklaring.

Mycket märkligt är det, eftersom regeringen hittills alltid sagt sig luta mot expertmyndigheternas kompetens. Nu har man helt plötsligt själv mer kompetens och kör över FHM. Ett FHM med Anders Tegnell som rönt internationell uppmärksamhet. Det här kan inte tolkas på annat vis än att regeringens förtroende för FHM har minskat. Vem i regeringen besitter mer kompetens än FHM i frågan? Det vill jag veta.

Låt oss ta den explicita frågan om kulturen och idrottens betydelse för smittspridningen. Där går nu regeringen alltså emot sitt eget kompetenscentra ( FHM) förslag om utökning från 50 (femtio) till 500 (femhundra).

ÖFK:s publiksnitt hemma 2019 var 4.695. Jämtkraft Arena har 8.143 sittplatser om ståplats tas bort och ersätts med enbart stolar. Med ståplats på kortsidorna tar arenan cirka 8.500 åskådare. Hammarbys publiksnitt hemma 2019 var 23.746. Tele2 Arena tar 30.000 åskådare.

Idag är det bara tillåtet med 50 personer på arenorna i samband med fotbollsmatcher. Det innebär ytterst begränsade möjligheter för publik.

Att regeringen idag 24/9 går emot en kompetent myndighets (FHM) förslag om en utökning till 500 personer är anmärkningsvärt. På nittiotalet var det en socialdemokratisk riksdagsman ( professor i nationalekonomi) som sa att demokrati är de dummas rätt att bestämma över de kloka. Han fick givetvis ta sin Mats ur skolan, men jag känner nu verkligen av dessa vindar. FHM säger ju att själva arenorna med utomhusmiljöer och med tillägg av anpassade avstånd knappast ökar smittorisken. Problemet är framförallt resorna (i kollektivtrafiken) till och från arenorna. Dvs när publiken kommer och ger sig av. Dessutom bör kioskförsäljningen ordnas på annat vis. Där går det ju att göra som förr, när försäljarna istället gick runt i publiken med lådor på magen.

Om vi jämför Östersund och Stockholm och de allsvenska lagens arenor, och studerar hur publiken tar sig till och från arenorna, finner vi stora skillnader. Hammarby och Djurgården spelar sina hemmamatcher på Tele 2 Arena. AIK på Friends Arena. ÖFK på Jämtkraft Arena. Låt oss alltså göra en jämförelse mellan Stockholmsarenorna och Jämtkraft Arena.

I Stockholm finns det vid Tele 2 Arena och i dess omedelbara närhet ytterst begränsade möjligheter att parkera en bil. Detta får till följd att i stort sett all publik tar sig till arenan på annat vis. Huvudsakligen med buss eller tunnelbana. Trängseln i tunnelbanan, framförallt efter matcherna, är oerhörd. Detta är givetvis en smittorisk. Vid Friends Arena är situationen något bättre vad avser parkeringsmöjligheterna, men ändå brukar stora delar av publiken ta sig till pendeltågsstationen. Där blir trängseln stor. Pendeltågen går dessutom med betydligt lägre frekvens än tunnelbanan.

Vid Jämtkraft Arena är det precis tvärtom. Där finns goda parkeringsmöjligheter och jag gissar att det bara är max 10-15 % av publiken vid matcher som åker kommunalt och då buss. Övriga tar sig dit på annat vis. Problemet med närhet och smittorisk blir ytterst begränsad. Situationen relativt Stockholm är direkt diametral. Varför kan då inte regelverket utformas så att hänsyn tas till de olika förutsättningarna?

Det skulle kunna innebära att det på Jämtkraft Arena skulle kunna tas in uppåt 4.000 åskådare (varannat säte och ingen ståplats) emedan det i Stockholm måste finnas en övre begränsning på relativt låga tal för att förhindra smittspridningen i kollektivtrafiken.

Jag misstänker att ett sådant regelverk, med stor sannolikt, inte är något som vår nuvarande regering vill anamma. Ett regelverk, som jag föreslår, skulle troligtvis innebära att det skulle bli mer publik på matcherna i Östersund än i Stockholm. Den debatten vågar nog regeringen inte ta, så därför blir det lika för alla. Det innebär att alla får anpassa sig efter den som har de sämsta förutsättningarna. Det är den så kallade negativa rättvisan. Alla skall ha det lika dåligt, och då är det rättvist enligt vår regering. Det är inte för inte, som den sedermera sparkade, socialdemokratiska riksdagsledamotens ord, från nittiotalet, återigen ringer i mina öron:

”Demokrati är de dummas rätt att bestämma över de kloka”. Regeringen kör ju över FHM.

 
 
20 Kommentarer:
Gäst: Glenn skrev | 27 Sep 2020 - 11:59

Inget av det du säger stämmer säger jag emot, däremot gör du en en sådan brutal ensidig bild att det inte är riktigt.

Det stämmer att SvFF och svenska ishockeyförbundet framför förslag som om hur man ska kunna ta emot publik. Förslag som varken polis eller FoHM ställer sig bakom.
Att Tegnell uttalat sig om problem med kollektivtrafiken stämmer men det är långt ifrån den enda parametern.
Att regeringen tidigare uttalat sig om att de lyssnar på FoHM stämmer. Inget visar heller på att de inte längre gör det.
Att regeringen inte intresserat sig för lokala regleringar stämmer inte, vilket deras arbete tydligt visar på.
Att regeringen inte går fotbollen och ishockeyn till mötes är delvis sant. De har gått fotbollen till mötes i och med att de accepterat den checklista som arbetats fram och överhuvudtaget tillåter allsvenskan och andra serier att spelas. De går fotbollen till mötes i och med att de la fram ett förslag om att göra ändringar i förbudet. I fråga om skidskytten håller jag med, med reserveringen att vi inte har hört regeringens motivering, däremot hur de hanterat hela frågan har varit bedrövlig utifrån det vi har fått rapporterat.

Att regeringen vill förhindra att sjukvården kollapsar handlar väl om ingenting annat än om folks ve och väl?

Men jag ger mig här. Du har din syn och jag har min, jag vill bara visa att din haltar betänkligt.
5
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 27 Sep 2020 - 10:52
Replik Jebb m fl

Att vi har en pågående pandemi är ju känt.
Att SvFF och Svenska ishockeyförbundet framfört förslag på hur publik ändå skulle kunna tas emot är också känt.
Att Anders Tegnell på FHM i TV uttalat sig om att när det gäller utomhusidrotter, så är det framförallt problematiken med resorna i kollektivtrafiken, till och från arenorna, som utgör den stora smittorisken är också sant.
Att regeringen tidigare uttalat sig om att de lyssnar på de medicinska expertmyndigheterna såsom FHM är sant.
Att regeringen inte hittills varit intresserad av lokala regleringar är också sant. (Nu däremot hotar man med det, men då i meningen av hårdare regleringar än landet i stort)
Att regeringen inte går fotbollen och ishockeyn till mötes är också sant. (Senaste exemplet på att motarbeta idrotten i stort är arrogansen hos regeringen att inte ens svara på begäran om undantag av inreseförbudet för tävlande icke EU-medborgare till världscupen i skidskytte. På så vis missade Östersund den tävlingen.)
Att oavsett hur många som kan tillåtas vara publik på t ex Jämtkraft Arena så har ju varje individ själv valmöjlighet att gå dit eller inte.

Betänk att regleringarnas syfte primärt har varit och fortfarande är att skydda sjukvården från kollaps, om det nu är någon som tror att det istället skulle handla om omtanke om medborgarnas väl och ve.
1
Gäst: Glenn skrev | 27 Sep 2020 - 09:16
Ja, din text blir helt obegriplig när du menar att dina poänger har att göra med att regeringen inte går idrotten till mötes.
2
Gäst: Jebb skrev | 27 Sep 2020 - 08:14
Lars, de senaste två veckorna har antalet konstaterade smittade fördubblats två veckor i rad i Stockholm. Det ser onekligen inte särskilt bra ut just nu och kanske inte de närmaste månaderna heller. Stockholm är ju som bekant inte en isolerad ö. Just i dag är min killgissning att det kommer ännu fler restriktioner under hösten. Din killgissning hade nog passat bättre i augusti när smittläget såg relativt bra ut. Det man kan säga är att här skitviruset uppenbarligen kräver fotarbete från beslutsfattare i regeringen och alla berörda myndigheter, inte bara FHM. Att du och en del andra försöker göra regeringen till fotbollens syndabock är både fel och ohederligt, vilket också Glenn redan övertydligt visat. Vi får helt enkelt hoppas på att regeringen, som ändå kan antas ha bäst överblick över helheten, fattar beslut som är bra för oss alla och inte viker sig för press från särintressen. Den som skriker högst behöver verkligen inte ha rätt. För egen del kommer jag fortsätta tillämpa social distansering så alla nödvändiga samhällsfunktioner får förutsättning att rulla på under hösten, vintern och våren.
5
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 27 Sep 2020 - 06:43
Då förstår jag i alla fall varför du utrycker dig som du gör. Du har alltså inte begripit vad syftet har varit med min text. Mina poänger visar, helt enkelt, brist hos regeringen att gå idrotten till mötes.
3
Gäst: Glenn skrev | 26 Sep 2020 - 20:31
Va? Vad pratar du om? Jag ifrågasatte dina två poänger, det är det enda jag har gjort. Ifrågasättning som du har undvikit att svara på, trots att du har bett mig förtydliga. Därför har jag ingenstans gått in på vad som gynnar en publikströmning till Jämtkraft Arena. Jag sade mig emot dina två poänger, ingenstans i min text har jag utgått från något annat, vilket är väl tydligt i min text.

Men okej, om du vill gå in på det spåret, även fast det inte har nånting med det vi har diskuterat att göra och du fortfarande vägrar att bemöta det jag skriver, så är detta mina tankar om vad som jag anser gynna en publiktillströmning utefter din text. Jag anser det gynnar ÖFK att vi har en mer riktig och nyanserad bild av frågan än vad du för fram i dina två poänger. Jag anser att en större förståelse för frågan, och därmed gynna utsikterna för att lösa den, behövs vilket din text inte bidrar med då den målar upp en felaktig bild om hur frågan hanteras. Jag anser att det gynnar ÖFK att vi förstår och för debatten utan att måla ut regeringen som några som fattar beslut från höften. Jag anser att det gynnar ÖFK att vi inser att det är flera myndigheter än FoHM inblandad, bland annat polisen, i regeringens olika beslut. Jag anser det gynnar ÖFK att vi lyssnar på inblandade myndigheter och ser att de gör allt de kan för att lösa frågan. Jag tror det gynnar ÖFK om vi lyfter blicken och lyssnar till andra röster än de som lobbar för en sak som gynnar deras område, till exempel det som de i dina länkar gör.

Att regeringen inte fattar beslut om att ändra i förbudet, bland annat för att titta närmare på vad som kan differentieras lokalt, är ett steg framåt mot att tillåta publik, inte ett steg bakåt.
2
Gäst: Lars Larsson, Sthln skrev | 26 Sep 2020 - 19:44
Replik Glenn

Här diskuterar vi vad som ä viktigt för ÖFK och jag vill fortfarande be dig tydligt beskriva vad i din retorik som gynnar en publiktillströmning till Jämtkraft Arena. Det är du nog skyldiga läsarna här.
2
Gäst: Glenn skrev | 26 Sep 2020 - 19:25
Haha ja, jag kan bara hålla med. Hur kan det inte vara uppenbart vad jag vill? Jag preciserar det till och med i sista stycket på min senaste kommentar?
2
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 26 Sep 2020 - 19:21
Nu börjar detta bli som när Ingemar Stenmark sa ” det går inte förklara för dem som int begrip”.

Svara bara på vad du vill med din argumentation. Vad vill du uppnå?
2
Gäst: Glenn skrev | 26 Sep 2020 - 18:41
Okej, jag upplever det tvärtemot. Att jag kommer med sakliga resonemang som du inte svarar på, resonemang som argumenterar emot din sak. Kan du förklara för mig vad i min text som inte är logiskt? Jag upplever på samma sätt ditt resonemang ologiskt och jag har visat på varför. Om du anser att det jag hävdar inte stämma får du visa det? Vilka fakta har du angivit? Du har sagt att regeringen kör över FoHM, vart finner du det? För i regeringens beslut om att inta ändra på förbudet finns det inte, hur mycket du än vill det.

Jag förstår inte heller vad du vill bemästra mig i? Dina länkar du postar säger ingenting, Det de säger är vad respektive idrotter vill ska hända. Vad det har med saken att göra förstår jag inte? Din linje var att regeringen körde över FoHM. Vad svensk hockey eller fotboll har med det att göra får du gärna förklara?

Med din retorik menar jag ditt resonemang och dina poänger om att regeringen kör över FoHM. Och att med det dina argument för mer publik.

Att du vill att jag ska höra på vad Löfven säger på svtplay förstår jag inte? Jag antar du menar som du sagt att man tidigare ska ha lyssnat på FoHM och nu inte gör det. Men återigen, du baserar det på att regeringen inte tar beslut utfter FoHMs remissvar. Varför skulle de enbart gå efter FoHMs remissvar? Det var aldrig tanken när regeringens förslag om att ändra förbudet gick ut på remissvar. FoHMs remissvar var ett att 37svar från andra myndigheter och organisationer och regeringen tog sitt beslut, som det hela tiden var mening att göra, på en sammantagen bild av svaren. Inte enbart FoHMs eftersom att tillåta publik inte enbart var utifrån ett rent smittoriskperspektiv, och därför behövs andra akters perspektiv.

Om inte du vill svara på detta utan att en gång undvika sakfrågan, dvs hur finner du att regeringen kört över FoHM med hänsyn av deras tillbakadragande av sitt förslag om ändring i förbudet, specifikt med tanke på att regeringens beslut grundades i en samlad bild av samhällets myndigheter och organisationer, där enbart smittoriksperpsektivet aldrig var en fråga, samt var finner du stöd att den enda hänsyn som tagits är utifrån Stockholms lokalkommunikationer, så förlorar endast du på det.
3
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 26 Sep 2020 - 17:57
Replik Glenn

Tyvärr upplever jag inte längre att du seriöst argumenterar. Du hävdar att de fakta jag angivit inte är sanna. Därför känner jag ett behov att mer i detalj redovisa sakläget. Det blir lite av ett mästrande, men det är nödvändigt när osakligheten hos dig blir prio. Signaturen ”Jebb”:s resonemang däremot kan jag ha respekt för, eftersom det grundar sig på logik. Även om jag där också skulle kunna argumentera emot.

Läs följande artiklar om vad SvFF och Ishockeyförbundet har velat åstadkomma. Dessutom är det otvetydigt att regeringen bytt fot relativt råden från FHM. Gå bara till SvtPlay och lyssna på vad Stefan Löfven tidigare uttalat.

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/b53ge3/planen-sa-ska-svensk-hockey-ha-publik

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2020/8/kens-blogg/

Slutligen så har jag svårt att förstå vad du syftar till med din retorik. Det får du gärna förklara för mig. Jag försöker bara finna argument för mer publik på arenorna, men jag förstår inte vad du är ute efter.
3
Gäst: Glenn skrev | 26 Sep 2020 - 15:22
Hur kan du mena att regeringen slutat lyssna på FoHM Lars? Absolut ingenting tyder på det. Du verkar inte förstå att frågan om att ändra på förbudet om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar handlar om mer än medicinska implikationer. Att vifta bort bland annat polisens remissvar tyder på det. Och eftersom du inte verkar förstå frågan är också dina poänger helt meningslösa. Regeringen byter inte på något som helst vis fot. Regeringen efterhör den medicinska kompetensen hos FoHM. Regeringen visar inga tecken på att inte lyda deras råd. Självklart handlar det om att det rör ett remissvar eftersom det visar att andra experters, perspektiv, och områden spelar roll. Hade det bara varit ett medicinskt/smittorisk perspektiv så hade regeringen inte tagit i beaktning andras synpunkter utan bara handlat utifrån medicinska aspekter. Men nu gör det inte det.

Dina andra poäng är också uppåt vägarna fel eftersom regeringen inte sagt något om att inta ta in lokala aspekter. Tvärtom, att regeringen inte ändrar beslutet just nu, visar att de tar till sig bland annat Åre kommuns remissvar där de inte kunde stödja förslaget just på grund av att regelverket inte hade några lokala aspekter. Jag förstår inte vart du har fått in att det bara handlar om Stockholms kollektivtrafik?

Än en gång, i din text och dina kommentarer kommer du med argument och poänger som saknar förankring. Din text är vilseledande och baserad på nästintill hitta-på. Svara gärna på detta istället för att endast kommentera det som de flesta ser och håller med i din text, oavsett att dem du kommenterar har missat det, om att 500 personer varken gör till eller från rent ekonomiskt.
5
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 26 Sep 2020 - 11:46
Replik Lasse J m fl

Nu läste du nog det jag skrev som fan läser bibeln eller så uttrycker jag mig otydligt. Tidigare lämnade jag en replik om detta här i kommentators fältet. En replik där jag försökte tydliggöra mina poänger. Jag gör ytterligare ett försök.

Jag håller med att 500 i publik inte hjälper, utan snarare kostar mer än det smakar, men mina poänger var:

1. Att regeringen i denna fråga inte lyssnar på FHM. Från att regeringen sagt sig alltid efterhöra den medicinska kompetensen hos FHM, vad avser smittorisker mm, så gör man nu tvärtom, dvs inte följer deras råd. Förändringen i beteende hos regeringen har inget att göra med om det handlar om ett remissvar eller ett proaktivt förslag från FHM. Det intressanta är att regeringen bytt fot, från att lyssna på FHM till att inte göra det. Inte heller har Polisens synpunkter någon medicinsk implikation och är därmed oväsentliga från ett medicinskt/smittorisk perspektiv.

2. Oviljan att differentiera regelverket utifrån andra parametrar än evenemangens konsekvenser i Stockholms kollektivtrafik. Frågan har tidigare väckts om att differentiera regelverket utifrån lokala situationer, men där har ingen reaktion kommit. Vare sig från regeringen eller från något annat håll.

Jag skriver ju också att ett regelverk baserade på lokala förutsättningar hade gynnat publikkapaciteten på Jämtkraft Arena. Med vissa arrangemang skulle uppåt 4000 personer kunna släppas in.
4
Gäst: Lasse J skrev | 25 Sep 2020 - 22:09
Fattar inte hur du tänker Lasse. Har svårt att se att nån allsvensk klubb skulle starta upp sin organisation runt matcher för 500 pers. Dessutom lägg ner att göra denna förbannade pandemi till en politisk fråga. Vi är uppe i skiten och kommer säkert vara under lång tid ännu. Publik på idrottsevenemang och annan kultur känns jävligt sekundärt.
13
Gäst: Glenn skrev | 25 Sep 2020 - 12:56
Och min var poäng var din retorik om att regeringen kör över FoHM. Du lägger fram det som att regering fattar beslut efter eget tycke. FoHMs förslag om 500 personer innehåller delar som regeringen inte anser sig kunna säkerställa. FoHM har däremot ingen tankar om huruvida deras delar är genomförbara eller önskvärda. Där måste regeringen ta i betraktelse de övriga myndigheter, organisationer och kommunernas syn på saken. Du menar att Regeringen kör över FoHM. Vad hade du tyckt om regeringen gick på FoHMs linje och istället körde över Polisens? Polisen svarade i sitt remissvar att några ändringar inte borde göras. Och vad säger du om Åre Kommuns svar? Hade det vart rätt att köra över dem, de som trycker på det du menar saknas, nämligen den nationalekonomiska aspekten. I och med bland annat Åre kommuns remissvar så tar de just in det du menar de har en oviljan emot. Där väger Åre kommuns parametrar in.

Du tar FoHMs remissvar som ett konkret förslag där man ska rösta ja eller nej, när det rör sig om ett just ett svar på regeringens förslag. Det är regeringen som föreslår att ändra på förbudet mot publik, och vill ha in synpunkter på detta. Utifrån dessa synpunkter väljer regeringen att just nu inte lätta på förbudet. Bland annat trycker FoHM på att lokalt anpassa regler, precis som du är inne på, vilket regeringen såklart kommer ha med i sitt vidare arbete. Men att det just nu utifrån flera myndigheters svar, bland annat polisen och folkhälsomyndigheten, inte tas något beslut om förändringar i förbudet.

Att göra det till en fråga om regeringen mot folkhälsomyndigheten är vilseledande.
16
Gäst: Jebb skrev | 25 Sep 2020 - 12:52
Håller helt med Glenn! Vi är mitt i en pandemi, antalet smittade tycks öka både här och utomlands. Hittills har i Sverige knappt 100 000 av de som testats konstaterats bära på viruset, dvs 1 procent av befolkningen. Det finns uppenbarligen väldigt stor potential för nya stora utbrott i Sverige. Visserligen älskar jag fotboll och ÖFK, men att just nu börja gå på fotboll är ju inte livsnödvändigt till skillnad från att handla mat eller andra varor eller att ta sig till jobbet. Det är viktigt att förstå att fotbollen, dess företrädare och fotbollssupportrar är särintressen bland många andra. Särintresset behöver aldrig ta ansvar för helheten. En kombination som kan vara väldigt problematisk, särskilt i den situation som vi alla är i just nu.

I all välmening Lars tycker jag inte att det är läge att propagera för fler folksamlingar än nödvändigt, oavsett dina argument om millimeterrättvisa och din politiska vinkling av problemet. Politiken får i slutänden bära ansvaret för antalet döda, inte du och jag. Men med tanke på de ekonomiska problemen just nu kan jag ändå förstå att fotbollens lobbymaskineri slåss för mer publik på matcherna, men frågar mig samtidigt varför fotbollen skulle nöja sig när man i ett första steg fått sina 500 åskådare? Med detta antal menar ju klubbarna att de inte går runt ekonomiskt. Jag tror att klubbar och supportrar behöver vända blicken inåt, mot fotbollens och idrottens organisationer. Fotbollsförbundets huvudsakliga uppgift är just nu att rädda fotbollen på kort och framförallt lång sikt. Där tycker jag förbundet kommit undan alldeles för lättvindigt. Men det är klart, det är ju alltid lättare att skylla på någon annan, i det här fallet regeringen, än att presentera egna planer. Ett typexempel på en klassisk avledningsmanöver, denna gång med något så allvarligt som liv och död i potten. Jag antar att det från förbundets sida jobbas på att övertyga regeringen om mer bidrag till idrotten från oss skattebetalare. Men hur jobbar man själva med frågan om hur fotbollsförbundet fördelar stödpengarna till klubbarna? I det här läget borde det viktigaste av allt vara att förbundet presentera en plan för att fotbollsfamiljen ska överleva pandemin på lång sikt. Det borde också föras en debatt om detta bland oss supportrar. Hur värnar vi helheten? Jag tror själv att det handlar om att i första hand prioritera ekonomiskt de mindre klubbarna i allsvenskan och superettan - storstadsklubbarna har ju i grunden bättre förutsättningar för överlevnad på lång sikt.
16
Gäst: Thomas skrev | 25 Sep 2020 - 12:22
Nja. FHM lämnade ett remissvar som utlåtande, där de sa att 500 skulle kunna vara en bra siffra förutsatt att spridningen inte ökade. Polisen lämnade också remissvar som sa att de inte tyckte att det skulle sättas nån annan gräns. Jag tänker att många andra också lämnade svar och att de vägts mot varandra samt att spridningen faktiskt har ökat. Är inte säker på att FHM i dagsläget tycker en ökning till 500 är en bra ide.
8
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 25 Sep 2020 - 12:07
Replik Läktaren och Glenn.

Jag håller med er båda vad avser att 500 i publik inte hjälper, utan snarare kostar mer än det smakar, men mina poänger var:

1. Att regeringen kör över FHM
2. Oviljan att differentiera regelverket utifrån andra parametrar än evenemangens konsekvenser i Stockholms kollektivtrafik.

Jag skriver ju också att ett regelverk baserade på lokala förutsättningar hade gynnat publikkapaciteten på Jämtkraft Arena. Med vissa arrangemang skulle uppåt 4000 personer kunna släppas in.
9
Gäst: Läktaren skrev | 25 Sep 2020 - 10:39
Går inte få nån ekonomi oavsett 50 eller 500 åskådare, full service, vakter mm, måste kanske till 3000-4000 för o få det och gå ihop Ekonomiskt !
5
Gäst: Glenn skrev | 25 Sep 2020 - 10:10
Att det är många som åker kommunalt till telefon 2 håller jag med om. Att påstå att möjligheten till parkering är ytterst begränsad där stämmer dock inte för fem öre.

FoHM var positiva till att för evenemang att tillåta publik på 500 personer. Med förbehållet att publiken är sittande. Det inser såklart regering blir svårt att efterfölja och utökar därför inte det tillåtna antalet. Att säga att de går emot förslaget tycker jag är en sanning med modifikation. De hade säkerligen antagit förslaget om det som förslaget innehöll gick att säkerhetsställa, men nu var så inte fallet. Plus att det som Tegnell nämner finns det en risk med att utöka antalet tillåtna vilket skulle kunna kräva andra restriktioner. En risk regeringen inte var villigt att ta. Det, tillsammans med att det för de flesta klubbar, inkluderat ÖFK, hade kostat mer än det smakat att öppna upp för 500 personer då det kräver en helt annan matchorganisation, gör att jag har inga problem med beslutet.

Jag håller inte med dig i ditt resonemang och idéen om att regeringen inte vill gynna eller missgynna någon, då det i min mening inte gynnar någon fotbollsklubb. Sen får vi inte glömma att det handlar långt ifrån enbart om fotboll utan beslutet gäller alla publika evenemang. Att då som du enbart argumentera och kritisera enbart utifrån fotbollens aspekter tycker jag blir fel.

11
 
Sök på fotbollz.se
   
  Om Amir Azrafshan  
  av Haldo Jonsson | Idag - 10:32  
 

Bild: Amir Azrafshan. Foto Haldo Jonsson

 
  Läs mer...  
 


 
  Ronald Mukiibi uttagen till Ugandas landslag - igen  
  av Haldo Jonsson | Idag - 10:21  
 

 
  Läs mer...  
 


 
  Isherwoods tidiga skada förändrade förutsättningarna  
  av Agne Svärd | Igår - 22:37  
 

 
  Läs mer...  
 


 
  Thord-Erics Hammarbyminnen  
  av Thord-Eric Nilsson | Igår - 21:16  
 

Artikelförfattaren Thord-Eric Nilsson

 
  Läs mer...  
     
 
Nyhetsarkiv
Igår - 20:36 Trots förlusten stack ÖFK ut i flera avseenden under matchen
Igår - 20:10 Trist konstaterande - båda mittbackarna i ÖFK gick av planen
Igår - 19:59 Matchreferat ÖFK - Hammarby IF 1-3 ( 0-0)
Igår - 19:50 Bilder ÖFK - Hammarby 1-3
Igår - 17:27 Matchens bästa spelare
Igår - 16:48 Matchens överraskning
Igår - 15:38 ÖFK öppnar för 300 åskådare
Igår - 12:50 Startelvan i dag
Igår - 08:59 Inför matchen ÖFK - Hammarby IF
Igår - 08:41 Följ ÖFK - Hammarby IF via fotbollz.se
Igår - 08:33 Svårt avbräck för Hammarby- mittfältsstrategen skadad
24 Okt 2020 - 10:09 Khalili i Hammarby - 'Krävs hundraprocentig insats för tre
24 Okt 2020 - 09:36 Formstarka lag möts på söndag men Hammarbys dåliga försvar o
23 Okt 2020 - 15:17 Några korn från gårdagen sista öppna träning innan Hammarby
23 Okt 2020 - 08:24 Lars Larssons Tankar
22 Okt 2020 - 20:50 Intervju med ÖFK:s tränare Amir Azrafshan
22 Okt 2020 - 15:39 Öppning för 300 personer på Idrottsevenemang
21 Okt 2020 - 17:49 Welbeck tackade nej till en lön på £ 140000/vecka, gick istä
21 Okt 2020 - 14:13 Aly Keita åter i träning
21 Okt 2020 - 11:56 Glimrande insats av Andrew Mills i sin första match i allsve
 
 
 
Herrar
av: Eliasson | 22 Okt 2020 - 13:51
Tyvärr finns det några so