meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -19
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 ÖFK Nyheter
 
Välkommen till ÖFK Nyheter. Detta är en webbplats speciellt för alla som gillar ÖFK men även för andra intresserade. Avsikten med sidan är att den skall ha ett lättillgängligt och aktivt debattforum samt att Du bl a skall kunna läsa matchreferat, spelarinformation och intervjuer.
 
Senaste Matchen   Nästa Match
Östersunds FK IF Elfsborg
0 0

Läs mer... Läs mer...
 
AIK Östersunds FK

2020-08-13 19:00
Friends Arena
 

 ÖVERKLAGAN HAR INGIVITS
av Haldo Jonsson
Publicerad 4 Dec 2019 - 09:31 Uppdaterad 4 Dec 2019 - 11:31

ÖFK har nu överklagat Licensnämndens beslut till Överklagandennämnden om att ÖFK skall flyttas ner till Superettan

Vi hoppas på att det blir ett mera objektivt beslut i överklagandenämnden som inte har några bindningar till fotbollen. Det måste man måste trots allt anse att Licensensnämnden dock har.


ÖFK har fått godkänt på alla ekonomiska krav som Licensnämnden ställer. Det är ÖFK:s ekonomiska planering för hela nästa säsong som licensnämnden anser inte håller. Frågan är vilka parametrar Licensnämnden har i den bedömningen, eller om det är endast subjektiva åsikter. Hur än det är så måste det vara svårt att se in i en hel säsong utan att subjektiva åsikter blir ledande. Om det föreligger en minsta tvekan i bedömningen måste ÖFK frias. Det är den principen som gäller i domstolar.


Detta skrev fotbollz.se för en tid sedan:


ÖFK kommer att överklaga licensnämnden beslut till överklagandemänden. Möjligheten att få gehör hos dem är större

Att döma brott - eller civilmål är en grannlaga uppgift. Det krävs ett noggrant penetrerande av bevismaterialet. Fällande domar i våra domstolar ska vila på säkra grunder, ”bortom varje rimligt tvivel". Det får inte finnas minsta tänkbara tvivel om att han domen skall vara felaktig. Vid minsta tvivel skall ingen dömas. Vilka premisser licensnämnden dömer efer framgår inte, men de borde vara höga.

I licensnämnden krävs inte att någon av ledamöterna har domarvärv, alltså erfarenhet av att döma i mål. Av nämndens ledamöter, som alla ska vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen, ska två
ha ekonomisk och två juridisk sakkunskap. Ordföranden ska ha föreningserfarenhet och besitta
ekonomisk sakkunskap.

I överklagandenämnden är kraven högre. Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sju övriga ledamöter.
Ordföranden och vice ordföranden ska ha erfarenhet av domarvärv. Två av de övriga
ledamöterna ska ha ekonomisk sakkunskap (ekonomiskt sakkunniga); varav minst en ska vara,
eller ha varit, auktoriserad revisor.

Att både ordföranden och vice ordföranden ska ha domarvärv det för med sig en trygghet för den som skall ska tas upp till prövning, i detta fall ÖFK. Det är jurister som har vana av att döma och har förmåga att väga argument mot varandra. Det är en trygghet för att ett ärende skall bli rätt bedömt.

Det krävs mycket på fötterna om man ska utesluta ett lag, i detta fall ÖFK ur allsvenskan. Att med säkerhet kunna bedöma ÖFK:s ekonomi flera månader framåt måste nästan vara svårt för att inte säga omöjligt. Besluten kommer till stor del att grundas på subjektiva bedömningar.

I överklagandenämnden kommer domen att till större utsträckning vila på vad motparterna licensnämnden och ÖFK lägger fram i sina äskanden och argument, eftersom det finns domarkunskap i den nämnden. Det finns även hos dem ett strörre försiktighetsmått i dömandet. Den subjektiva värderingen blir mindrebetydelsefull och beslutet (domen) kommer närmare fakta.

Det finns dessutom anledning att tro att överklagningsnämnden inte påverkas något av utomståendes åsikter.

Licensanämnden:
Richard Johnsson, Bjärred (ordf)
Odd Swarting, Stockholm (vice ordf)
Fredrik von Bothmer, Stockholm
Josefine Fors, Huddinge
Birger Jonsson, Västerås
Eva von Schéele-Frid, Gävle
Linda Wrenne, Ronneby
Kjell Sahlström (sekr)

50 § Licensnämnden
Licensnämnden utgörs av ordförande och sex övriga ledamöter, ska som första instans
handlägga och besluta i ärenden enligt dels Förbundets reglemente för elitlicensen, dels
UEFA:s klubblicens. Nämnden ska därutöver handlägga ärenden om IdrottsAB enligt 21 § samt
ärenden om misstänkta ekonomiska oegentligheter inom fotbollens idrottsliga verksamhet och i
förekommande fall göra anmälan till vederbörande disciplinorgan.
Nämnden utser vice ordförande inom sig.
Av nämndens ledamöter, som alla ska vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen, ska två
ha ekonomisk och två juridisk sakkunskap. Ordföranden ska ha föreningserfarenhet och besitta
ekonomisk sakkunskap. Förbundsstyrelsen fastställer reglemente rörande licensnämnden.
Part som är missnöjd med Licensnämndens beslut beträffande Förbundets elitlicens eller
UEFA:s klubblicens får, inom två veckor från dagen för Licensnämndens beslut, överklagas hos
Överklagandenämnden.

51 § Överklagandenämnden
Överklagandenämnden prövar överklagande av Licensnämndens beslut, Tävlingskommitténs
beslut i tävlings- och föreningsärenden samt Disciplinnämndens beslut i tävlingsbestraffningsärenden.
Överklagandenämnden utgörs av ordförande, vice ordförande och sju övriga ledamöter.
Ordföranden och vice ordföranden ska ha erfarenhet av domarvärv. Två av de övriga
ledamöterna ska ha ekonomisk sakkunskap (ekonomiskt sakkunniga); varav minst en ska vara,
eller ha varit, auktoriserad revisor. De ekonomiskt sakkunniga deltar endast när
Överklagandenämnden prövar överklagande av Licensnämndens beslut.
Minst fyra av Överklagandenämndens ledamöter ska delta när beslut fattas. När
Överklagandenämnden prövar överklagande av Licensnämndens beslut ska minst en
ekonomiskt sakkunnig delta.

Beslut om avvisning av ärende och prövningstillstånd får fattas av ordförande eller vice
ordförande samt en annan ledamot. Beslut om avskrivning av ärende får fattas av ordförande
eller vice ordförande ensam. Vid omröstning ska, vid lika röstetal, ordföranden ha utslagsröst.
Med undantag för prövning av överklagande av Licensnämndens beslut, krävs
prövningstillstånd för att Överklagandenämnden ska ta upp ett ärende till prövning.
Prövningstillstånd får meddelas endast om det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att
ärendet prövas, eller om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det
förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller
utan stöd i gällande regler och bestämmelser. När prövningstillstånd inte meddelas ska det
överklagade beslutet stå fast. En upplysning om detta ska tas in i Överklagandenämndens
beslut.
Fråga om inhibition avgörs av ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot.
Överklagandenämndens beslut får, inom två veckor från dagen för nämndens beslut,
överklagas hos Riksidrottsnämnden. Överklagandenämndens beslut i ärenden rörande UEFA:s
klubblicens får dock inte överklagas 
 
1 Kommentar:
Gäst: Ny skrev | 4 Dec 2019 - 20:25
Snarare uppmanar...
5
 
Sök på fotbollz.se
   
  ÖFK - Elfsborg o-o i halvtid  
  Idag - 18:23  
 

Nu väntar vi på andra halvlek

 
  Läs matchreferat  
 


 
  Startelvan i mot Elfsborg  
  av Haldo Jonsson | Idag - 16:31  
 

Aly Keita, Sonko Sundberg, Thomas Isherwodd, Eirik Haugan, Isak SSewankambo, Revan Amin, Charlie Ciolkett, Jerell Sellars, Nebiyou Perry. Fredrik Hörberg, Blair Turgottt

 
  Läs mer...  
 


 
  Fotboll söndag  
  av Haldo Jonsson | Idag - 15:53  
   
  Läs mer...  
 


 
  Inför matchen: ÖFK - IF Elfsborg  
  av Kim Sunding | Idag - 08:53  
 

Kommer första hemmavinsten för ÖFK?

 
  Läs mer...  
     
 
Nyhetsarkiv
Idag - 08:50 Två ess i leken för Elfsborg
Idag - 07:59 Följ ÖFK - IF Elfsborg via fotbollz.se
Igår - 11:59 Tålamod - ÖFK
7 Aug 2020 - 23:15 Aly Keita övertygar stort
7 Aug 2020 - 16:47 Betraktelse av Miguel Exposito
7 Aug 2020 - 10:39 Lars Larssons Tankar
7 Aug 2020 - 08:30 Matchens överraskning - Nebiyou Perry
7 Aug 2020 - 00:33 ÖFK stal poäng i galen föreställning
6 Aug 2020 - 23:26 Matchreferat Snöpligt mål i slutminuterna och oavgjort - igen
6 Aug 2020 - 23:20 Se när Perry snurrar med halva Göteborgs försvar och Sonkos
6 Aug 2020 - 21:41 Matchens bästa spelare
6 Aug 2020 - 20:53 Matchens prestation(er)
6 Aug 2020 - 14:35 Startelvan mot IFK Göteborg
6 Aug 2020 - 13:18 Inför matchen: IFK Göteborg - ÖFK
6 Aug 2020 - 11:00 Glad nyhet inför IFK Göteborg - Rewan Amin tillbaka
6 Aug 2020 - 08:57 Följ matchen IFK Göteborg - ÖFK via fotbollz.se
6 Aug 2020 - 08:55 - Att komma tillbaka till ÖFK,skulle vara det bästa för mig
5 Aug 2020 - 14:52 IFK Göteborg kommer med sitt nyförvärv till mötet med ÖFK
5 Aug 2020 - 14:29 Snabba nyheter
5 Aug 2020 - 10:22 Två lag i behov av poäng möts i morgon.
 
 
 
Herrar
av: Hängiven | 6 Aug 2020 - 21:33
Trög start med ett lite otursmål i